< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 85 Next >
 • 1.
  websites
 • verkkosivut

  Translated byolli on 2011-09-16 (Report this user)

 • 2.
  User profiles
 • Käyttäjäprofiilit
 • 3.
  Close
 • Sulje

  Translated bykrisseck on 2010-06-04 (Report this user)

 • 4.
  Some pages on browsershots.org are also protected, mainly to keep screenshot result pages out of search engines.
 • Jotkut sivut browsetshots.orgissa on myös suojattu, etenkin sen takia, ettei ruutukaappaussivut olisi esillä hakukoneissa.

  Translated byolli on 2010-06-09 (Report this user)

 • 5.
  Continue Browsing
 • Jatka selailua

  Translated byolli on 2012-07-23 (Report this user)

 • 6.
  You have requested to change the email address of your Browsershots account to %(new_email)s.
 • Olet pyytänyt sähköpostiosoitteen muuttamista Browsershots-tilillesi. Uusi sähköpostiosoite tulisi olemaan: %(new_email)s.

  Translated byolli on 2010-06-10 (Report this user)

 • 7.
  How long has Browsershots been around?
 • Kuinka kauan Browsershots on ollut toiminnassa?

  Translated byolli on 2010-06-10 (Report this user)

 • 8.
  You can use your computer at the same time, and if the system load is over a configurable limit, the screenshot factory program will stop making screenshots until the system is idle again.
 • Voit käyttää tietokonettasi samalla, ja jos järjestelmäsi kuormittuu asetetun rajan yli, ruutukaappausohjelma lopettaa ruutukaappausten teon kunnes järjestelmä on taas käyttämätön.

  Translated byolli on 2010-06-11 (Report this user)

 • 9.
  Once you added our links on your website, please provide us with the url to your link page. Our program will verify and activate your link immediately.
 • Kun olet lisännyt linkkimme web-sivullesi, anna meille osoite linkkisivullesi. Ohjelmamme vahvistaa ja aktivoi linkin heti.

  Translated byolli on 2011-09-16 (Report this user)

 • 10.
  On Mac, it's possible to run the screenshot factory in the background, using fast user switching and a separate user account.
 • Macissa on mahdollista suorittaa ruutukaappaustehdasta taustalla, käyttäen nopeaa käyttäjänvaihtoa ja eri käyttäjätunnusta.

  Translated byolli on 2010-06-11 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 85 Next >