• 41.
  Delete Account
 • अकाउंट हटाईए

  Translated byabhijeet1in on 2012-07-15 (Report this user)

 • 42.
  Cancel
 • रद्द कीजिए

  Translated byabhijeet1in on 2012-07-15 (Report this user)

 • 43.
  New Password
 • नया पासवर्ड

  Translated byabhijeet1in on 2012-07-15 (Report this user)

 • 44.
  Greetings
 • शुभकामनाएँ

  Translated byabhijeet1in on 2012-07-15 (Report this user)

 • 45.
  Again
 • दोबारा

  Translated byabhijeet1in on 2012-07-15 (Report this user)

 • 46.
  Tags
 • टैग

  Translated byabhijeet1in on 2012-07-15 (Report this user)

 • 47.
  No
 • नहीं

  Translated byabhijeet1in on 2012-07-23 (Report this user)

 • 48.
  Where?
 • कहाँ

  Translated byabhijeet1in on 2012-07-15 (Report this user)

 • 49.
  File Size
 • फाईल का परिमाण

  Translated byabhijeet1in on 2012-07-15 (Report this user)

 • 50.
  Username
 • उपयोक्तानाम

  Translated bymukunda.panchal on 2012-07-15 (Report this user)