< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 39 Next >
 • 1.
  Curent Password
 • Trenutna lozinka

  Translated byantisamail on 2010-06-06 (Report this user)

 • 2.
  Name
 • Ime

  Translated byikoli on 2012-08-27 (Report this user)

 • 3.
  Under Construction
 • Još nije dostupno

  Translated byantisamail on 2012-07-15 (Report this user)

 • 4.
  permission denied
 • dozvola odbijena

  Translated byikoli on 2012-08-30 (Report this user)

 • 5.
  The new password is the same as the current one.
 • Nova lozinka je ista kao trenutna.

  Translated byantisamail on 2010-06-06 (Report this user)

 • 6.
  All
 • Svi

  Translated byantisamail on 2010-06-06 (Report this user)

 • 7.
  If it was you, and you'd like to activate and use your account, click the link below or copy and paste it into your web browser's address bar:
 • Ako ste to bili vi i želite aktivirati i koristiti vaš račun, kliknite na donju poveznicu ili ju kopirajte i zalijepite u adresnu traku vašeg internetskog preglednika:

  Translated byantisamail on 2010-06-06 (Report this user)

 • 8.
  Administrator
 • Administrator

  Translated byikoli on 2012-08-28 (Report this user)

 • 9.
  Your website (%(url)s) is not reachable.
 • Vaša web stranica (%(url)s) nije dostupna.

  Translated byikoli on 2011-09-16 (Report this user)

 • 10.
  What happened?
 • Što se dogodilo?

  Translated byikoli on 2010-06-06 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 39 Next >