< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 39 Next >
 • 31.
  Failed to add browser
 • Prekinuto dodavanje preglednika

  Translated byaleksandar.savic on 2011-01-25 (Report this user)

 • 32.
  This name is reserved.
 • Ovo ime je rezervirano.

  Translated byikoli on 2012-08-30 (Report this user)

 • 33.
  Delete Account
 • Obriši račun

  Translated byantisamail on 2010-06-06 (Report this user)

 • 34.
  Java version
 • Java verzija

  Translated byikoli on 2012-08-27 (Report this user)

 • 35.
  Please write the message in English.
 • Molim,napišite poruku na engleskom jeziku.

  Translated byikoli on 2012-08-27 (Report this user)

 • 36.
  Problem report should be shorter than 200 characters.
 • Izvještaj o problemu trebao bi biti kraći od 200 znakova.

  Translated byikoli on 2012-08-30 (Report this user)

 • 37.
  Update Password
 • Ažuriraj lozinku

  Translated byantisamail on 2010-06-06 (Report this user)

 • 38.
  Last Error
 • Zadnja greška

  Translated byikoli on 2012-08-27 (Report this user)

 • 39.
  Suggest a new feature
 • Predložite novu funkciju

  Translated byantisamail on 2010-06-06 (Report this user)

 • 40.
  New email address activated
 • Nova adresa e-pošte aktivirana

  Translated byantisamail on 2010-06-06 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 39 Next >