< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >
 • 1.
  Login Required
 • Būtina prisijungti
 • 2.
  %(duplicated_count)d duplicated browsers found, %(updated_count)d browser updated, %(remaining_count)d remaining browsers removed.
 • Besidubliuojančių naršyklių sk.: %(duplicated_count)d, atnaujintų naršyklių sk.: %(updated_count)d , pašalinta likusių naršyklių: %(remaining_count)d.

  Translated byrytumb on 2010-06-15 (Report this user)

 • 3.
  The best solution on Windows is to install the browser in a subdirectory of the shotfactory folder, e.g. shotfactory\firefox30, then enter firefox30\firefox.exe in the browser command field.
 • Geriausia „Windows“ sistemoje būtų, jei naršyklę įdiegtumėte į fabrikėlio pakatalogį pvz. ekrano_nuotraukos\firefox30 ir tada naršyklės komandų lauke įvestumėte komandą firefox30\firefox.exe.

  Translated byrytumb on 2010-06-30 (Report this user)

 • 4.
  I have read and agreed to the Terms of Service.
 • Su naudojimosi taisyklėmis susipažinau ir jų laikysiuosi.

  Translated byrytumb on 2010-06-04 (Report this user)

 • 5.
  This name is already taken.
 • Šis vardas jau užimtas.
 • 6.
  This is not the requested operating system.
 • Tai nėra prašyta operacinė sistema.
 • 7.
  for color %(color_hex)s
 • su spalva: %(color_hex)s

  Translated byrytumb on 2010-06-17 (Report this user)

 • 8.
  VNC server fails to start: Fatal server error: Couldn't add screen
 • VNC serverio startas nepavyko: Lemtinga serverio klaida: Nepavyksta pridėti ekrano (Couldn't add screen )

  Translated byrytumb on 2010-06-09 (Report this user)

 • 9.
  Unsubscribe
 • Nutraukti prenumeratą

  Translated byrytumb on 2010-06-04 (Report this user)

 • 10.
  Website Tags
 • Tinklalapį apibūdinantys gairiniai žodžiai.

  Translated byrytumb on 2011-09-20 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >