< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 85 Next >
 • 1.
  Java versions
 • Java versijos
 • 2.
  Your payment supports an open-source project.
 • Apmokėdami parėmėte atviros programinės įrangos projektą.

  Translated byrytumb on 2010-06-16 (Report this user)

 • 3.
  Also, if your requested configuration is too specific (e.g. specific Flash or Java version) there may not be matching screenshot factories all the time. Try the <em>Don't care</em> setting for quicker results.
 • Jeigu užklausos konfigūracija yra labai specifinė (pvz. ypatinga „Flash“ ar „Java“ versija) gali ir ne visada tikti ekrano nuotraukų fabrikėliui. Bandykite „Java“ ir „Flash“ parinktį „Nesvarbu“ ir rezultatai Jus pasieks sparčiau.

  Translated byrytumb on 2010-06-30 (Report this user)

 • 4.
  Add a new browser version
 • Pridėti naują naršyklės versiją
 • 5.
  This email address is already in use.
 • Šis elektroninio pašto adresas jau naudojamas.

  Translated byrytumb on 2010-06-04 (Report this user)

 • 6.
  Malformed URL (database integrity error).
 • Blogai suformuotas URL adresas (duomenų bazės klaida)

  Translated byrytumb on 2010-06-19 (Report this user)

 • 7.
  Browser Groups
 • Naršyklių grupės
 • 8.
  What we do and why we created this service?
 • Ką mes veikiame ir kodėl sukūrėme šią tarnybą.

  Translated byrytumb on 2010-06-04 (Report this user)

 • 9.
  We will send an activation email to your new email address.
 • Mes atsiųsime paskyros aktyvavimo laišką Jūsų pateiktu nauju el. pašto adresu.

  Translated byrytumb on 2010-06-09 (Report this user)

 • 10.
  Submitted Websites
 • Priimti tinklalapiai

  Translated byrytumb on 2010-06-09 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 85 Next >