< Prev 1...  5 6 7 8 9 10 ... 18 Next >
 • 61.
  Account activated
 • Konts aktivizēts

  Translated bydexit on 2010-06-06 (Report this user)

 • 62.
  We do not accept email addresses from this domain.
 • Mēs nepieņemam epasta adreses no šī domēna (vārds@Domēns.*).

  Translated bydexit on 2010-06-06 (Report this user)

 • 63.
  Please contact the <a href="mailto:webmaster@browsershots.org">server administrator</a> and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.
 • Lūdzu sazinieties ar servera administratoru un informējiet laiku kurā kļūda notika, un lietas ko darījāt Jūs, kad šī kļūda notika.

  Translated bydexit on 2010-06-06 (Report this user)

 • 64.
  Start Browsing
 • Uzsākt meklēšanu

  Translated bydexit on 2010-06-06 (Report this user)

 • 65.
  Are you human?
 • Vai esat cilvēks?

  Translated bydexit on 2010-06-06 (Report this user)

 • 66.
  Again
 • Atkal

  Translated bydexit on 2010-06-06 (Report this user)

 • 67.
  Close
 • Aizvērt

  Translated bydexit on 2010-06-06 (Report this user)

 • 68.
  New email address activated
 • Jaunā epasta adrese aktivizēta

  Translated bydexit on 2010-06-06 (Report this user)

 • 69.
  Request a Resend
 • Pieprasīt pārsūtīt

  Translated bydexit on 2010-06-06 (Report this user)

 • 70.
  searches
 • meklējumi

  Translated bydexit on 2010-06-07 (Report this user)

< Prev 1...  5 6 7 8 9 10 ... 18 Next >