< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 15 Next >
 • 11.
  expired
 • се со поминат рок
 • 12.
  Screenshots
 • Слики од екран
 • 13.
  Sponsor
 • Спонзор
 • 14.
  unavailable
 • се недостапни
 • 15.
  Width
 • Ширина
 • 16.
  IP
 • Ip
 • 17.
  for %(url)s
 • за %(url)s
 • 18.
  Invalid request
 • Неправилно барање
 • 19.
  Browser
 • Прелистувач
 • 20.
  Uploads per day
 • Качувања во ден
< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 15 Next >