< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 15 Next >
 • 11.
  Browser
 • Прелистувач
 • 12.
  Screen Size
 • Големина на екран
 • 13.
  Thank you for contacting us! Our staff read every message and will get back to you if necessary.
 • Ви благодариме што не контактиравте. нашиот персонал ја чита секоја порака и ќе ве исконтактира доколку е потребно.
 • 14.
  Pending Requests
 • Барања што чекаат
 • 15.
  Domains
 • Домени
 • 16.
  e.g. Firefox / MSIE / Safari
 • на пример: Firefox / MSIE / Safari
 • 17.
  Flash version
 • Flash верзија
 • 18.
  unavailable
 • се недостапни
 • 19.
  Your Screenshot Factories
 • Твои фабрики за слики од екран
 • 20.
  Submitted
 • Испратено
< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 15 Next >