< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 15 Next >
 • 31.
  What is Browsershots?
 • Што е browsershots?
 • 32.
  Register this browser for screenshots?
 • Да го регистрирам твојот прелистувач за слики од екран?
 • 33.
  Message
 • Порака

  Translated bycontact on 2010-06-04 (Report this user)

 • 34.
  Unknown Website
 • Непознат веб-сајт
 • 35.
  e.g. Firefox / MSIE / Safari
 • на пример: Firefox / MSIE / Safari
 • 36.
  Browser
 • Прелистувач
 • 37.
  Become a member
 • Станете член

  Translated bycontact on 2010-06-04 (Report this user)

 • 38.
  Please try again later.
 • Те молам подоцна обиди се повторно.
 • 39.
  Your screenshots will appear here when they are uploaded.
 • Твоите слики од екран ќе се појават овде штом ќе бидат качени.
 • 40.
  Uploaded
 • Се зачувани
< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 15 Next >