< Prev 1...  3 4 5 6 7 8 ... 15 Next >
 • 41.
  Add
 • Додади
 • 42.
  Screen Height
 • Висина на екран
 • 43.
  Register this browser for screenshots?
 • Да го регистрирам твојот прелистувач за слики од екран?
 • 44.
  Rating
 • Започнуваат
 • 45.
  Please log out and then try again.
 • Одјави се и обиди се повторно.
 • 46.
  %(count)d failed
 • %(count)d не успеаа
 • 47.
  Submitter
 • Испраќач
 • 48.
  Total Screenshots
 • Вкупно слики од екран
 • 49.
  Name
 • Име
 • 50.
  Javascript
 • Javascript
< Prev 1...  3 4 5 6 7 8 ... 15 Next >