< Prev 1...  3 4 5 6 7 8 ... 15 Next >
 • 41.
  This address was never submitted, or removed after inactivity.
 • Оваа адреса не е никогаш пријавена или е избришана заради неактивност.
 • 42.
  Code
 • Код
 • 43.
  Unknown Website
 • Непознат веб-сајт
 • 44.
  Incorrect username or password.
 • Погрешно корисничко име или лозинка.
 • 45.
  for "%(keyword)s"
 • за %(url)s
 • 46.
  Height
 • Висина
 • 47.
  Color Depths
 • Длабочини на боја
 • 48.
  User
 • Корисник
 • 49.
  Request new screenshots?
 • Да побарам нови слики од екран?
 • 50.
  Javascript
 • Javascript
< Prev 1...  3 4 5 6 7 8 ... 15 Next >