< Prev 1...  5 6 7 8 9 10 ... 15 Next >
 • 61.
  for %(url)s
 • за %(url)s
 • 62.
  %(count)d browsers selected
 • %(count)d избрани прелистувачи
 • 63.
  Flash
 • Flash
 • 64.
  Sponsor
 • Спонзор
 • 65.
  Starting
 • Започнуваат
 • 66.
  My Screenshots
 • Слики од екран
 • 67.
  %(count)d starting
 • %(count)d започнуваат
 • 68.
  Incorrect username or password.
 • Погрешно корисничко име или лозинка.
 • 69.
  No active screenshot factories.
 • Нема активни фабрики за слики од екран.
 • 70.
  Server failed to respond within %d seconds.
 • Серверот не одговори во текот на %d секунди.
< Prev 1...  5 6 7 8 9 10 ... 15 Next >