< Prev 1...  6 7 8 9 10 11 ... 15 Next >
 • 71.
  No active screenshot factories.
 • Нема активни фабрики за слики од екран.
 • 72.
  %(count)d browsers selected
 • %(count)d избрани прелистувачи
 • 73.
  e.g. Gecko / KHTML / AppleWebKit
 • на пример: Gecko / KHTML / AppleWebKit
 • 74.
  Width
 • Ширина
 • 75.
  Home
 • На почеток
 • 76.
  Search
 • Пребарај
 • 77.
  searches
 • Пребарај
 • 78.
  Unknown Website
 • Непознат веб-сајт
 • 79.
  Queue
 • Листа на чекање
 • 80.
  Your screenshots will appear here when they are uploaded.
 • Твоите слики од екран ќе се појават овде штом ќе бидат качени.
< Prev 1...  6 7 8 9 10 11 ... 15 Next >