< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 15 Next >
 • 1.
  You're already signed in
 • Веќе си пријавен(а).
 • 2.
  Yes
 • Да

  Translated bycontact on 2012-07-23 (Report this user)

 • 3.
  Color Depth
 • Длабочина на боја
 • 4.
  Rating
 • Започнуваат
 • 5.
  Leave empty to use default command.
 • За да се користи основната команда остави го празно.
 • 6.
  Contact Us
 • Контакт

  Translated bycontact on 2010-06-04 (Report this user)

 • 7.
  e.g. ThinkPad R32, P4 1.8 GHz, 768 MB
 • на пример: ThinkPad R32, P4 1.8 GHz, 768 MB
 • 8.
  Browser
 • Прелистувач
 • 9.
  Register this browser for screenshots?
 • Да го регистрирам твојот прелистувач за слики од екран?
 • 10.
  Percent
 • Проценти
< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 15 Next >