< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 15 Next >
 • 1.
  Total Screenshots
 • Вкупно слики од екран
 • 2.
  for "%(keyword)s"
 • за %(url)s
 • 3.
  Uploaded
 • Се зачувани
 • 4.
  Add a new browser version
 • Додади нова верзија на прелистувач
 • 5.
  No pending requests.
 • Нема барања што чекаат.
 • 6.
  %(count)d uploaded
 • %(count)d качуваат
 • 7.
  Javascript
 • Javascript
 • 8.
  for %(url)s
 • за %(url)s
 • 9.
  Browsers
 • Прелистувачи
 • 10.
  expired
 • се со поминат рок
< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 15 Next >