< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 15 Next >
 • 1.
  Version
 • Верзија
 • 2.
  searches
 • Пребарај
 • 3.
  Register a new screenshot factory?
 • Сакаш да регистрираш нова фабрика за слики од екран?
 • 4.
  Please try again later.
 • Те молам подоцна обиди се повторно.
 • 5.
  Register this browser for screenshots?
 • Да го регистрирам твојот прелистувач за слики од екран?
 • 6.
  %(count)d uploaded
 • %(count)d качуваат
 • 7.
  High Resolution Screenshot
 • Вкупно слики од екран
 • 8.
  expired
 • се со поминат рок
 • 9.
  %(count)d loading
 • %(count)d вчитуваат
 • 10.
  Total Screenshots
 • Вкупно слики од екран
< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 15 Next >