< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 72 Next >
 • 11.
  About
 • Om

  Translated byanders.oftedal on 2010-06-04 (Report this user)

 • 12.
  enabled
 • aktivert
 • 13.
  Link To Us
 • Lenk til oss

  Translated bystiell on 2010-06-10 (Report this user)

 • 14.
  %(count)d starting
 • %(count)d starter
 • 15.
  If you want to improve the software, fix bugs or add features, you can download or checkout the source from http://svn.browsershots.org/ and send patches to johann@browsershots.org.
 • Hvis du vil forbedre programvaren, fikse feil eller legge til funksjoner, kan du laste ned eller sjekke ut kildekoden fra http://svn.browsershots.org/ og sende endringer til johann@browsershots.org.

  Translated bystiell on 2010-06-10 (Report this user)

 • 16.
  Action
 • Handling

  Translated byanders.oftedal on 2010-06-14 (Report this user)

 • 17.
  Unsupported content type: %s.
 • Innholdstype ikke støttet: %s.

  Translated bystiell on 2010-06-22 (Report this user)

 • 18.
  Only letters, numbers and hyphens, max 30 character.
 • Kun bokstaver, tall og bindestreker. Maks 30 tegn.

  Translated byanders.oftedal on 2010-06-04 (Report this user)

 • 19.
  This saves your time to get screenshots and help us pay off some development and hosting cost.
 • Dette sparer deg for tid brukt på å hente skjermdumper og hjelper oss med å betale utviklings- og driftskostnader.

  Translated bystiell on 2010-06-10 (Report this user)

 • 20.
  Where?
 • Hvor?

  Translated byanders.oftedal on 2010-06-08 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 72 Next >