< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 72 Next >
 • 21.
  Ad-free web interface.
 • Reklamefritt nettgrensesnitt.

  Translated bystiell on 2010-06-10 (Report this user)

 • 22.
  Activate this browser
 • Aktiver denne nettleseren

  Translated bystiell on 2010-06-10 (Report this user)

 • 23.
  The best solution on Linux or Mac OS is to create a simple shell script with your desired options, make it executable (chmod a+x), put it somewhere on your PATH and then use the name of the shell script as the browser command.
 • Den beste løsningen for Linux eller Mac OS er å lage et enkelt shellskript med dine ønskede valg, gjøre det eksekverbart (chmod a+x), plassere det i en av PATH-plasseringene dine, og deretter bruke navnet på shellskriptet som nettleserkommandoen.

  Translated byneonnero on 2012-07-16 (Report this user)

 • 24.
  My Account
 • Min konto

  Translated bykjetilbmoe on 2010-06-04 (Report this user)

 • 25.
  Factory error messages
 • Feilmeldinger fra fabrikker
 • 26.
  Click here for results from previous screenshot requests:
 • Klikk her for resultater fra tidligere forespørsler om skjermdumper:
 • 27.
  This project is concerned with a favorite problem of web designers: websites look different in other browsers. Testing a new site in many browsers can be quite time-consuming.
 • Dette prosjektet handler om et vanlig problem for webdesignere: nettsider ser forskjellige ut i andre nettlesere. Å teste en ny nettside i mange nettlesere kan være svært tidkrevende.

  Translated byghostkristian on 2010-06-24 (Report this user)

 • 28.
  I would like to receive updates about new features.
 • Jeg ønsker å motta oppdateringer om nye funksjoner.

  Translated byanders.oftedal on 2010-06-04 (Report this user)

 • 29.
  problems
 • problemer

  Translated byanders.oftedal on 2010-06-13 (Report this user)

 • 30.
  Request a new screenshot of %(browser_name)s %(major)s.%(minor)s on %(platform_name)s?
 • Be om ny skjermdump av %(browser_name)s %(major)s.%(minor)s på %(platform_name)s?

  Translated bystiell on 2010-06-22 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 72 Next >