< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >
 • 31.
  Show Status
 • Vis status

  Translated bystiell on 2010-06-10 (Report this user)

 • 32.
  Flash version
 • Flash-versjon
 • 33.
  The captcha code has expired.
 • Captcha-koden er ikke lenger gyldig.

  Translated bykjetilbmoe on 2010-06-04 (Report this user)

 • 34.
  That's not a problem with your page but a side effect of the multi-page merging. The screenshots are taken one screen at a time, and then merged together to produce a tall screenshot.
 • Dte er ikke en feil ved selve siden din, men en bieffekt når flere sider settes sammen. Skjermdumpene blir tatt i et skjermbilde av gangen, og deretter satt sammen for å skape en eneste høy skjermdump.

  Translated byryum on 2010-07-01 (Report this user)

 • 35.
  Your PayPal email address is %(paypal_email)s (same as for your Browsershots account).
 • Din e-postadresse hos PayPal er %(paypal_email)s (samme som for Browsershots-kontoen din).

  Translated bystiell on 2010-06-22 (Report this user)

 • 36.
  Width
 • Bredde
 • 37.
  Sign Up
 • Registrer deg

  Translated byanders.oftedal on 2010-06-08 (Report this user)

 • 38.
  Access Denied
 • Ingen tilgang

  Translated bystiell on 2010-06-10 (Report this user)

 • 39.
  Error code
 • Feilkode
 • 40.
  If the queue is very long, your screenshot requests may expire before they can be processed.
 • Hvis køen er veldig lang kan dine skjermbilde forespørsler utgå før de blir prosessert.

  Translated byghostkristian on 2010-06-23 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >