< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 72 Next >
 • 31.
  %(count)d starting
 • %(count)d starter
 • 32.
  You have reached the maximum attempts for changing email address.
 • Du har nådd maks antall forsøk for å endre e-postadressen

  Translated byanders.oftedal on 2010-06-14 (Report this user)

 • 33.
  Your payment supports an open-source project.
 • Din innbetaling støtter et åpent kildekode-prosjekt.

  Translated byneonnero on 2010-06-18 (Report this user)

 • 34.
  Thank you for visiting this page. We are currently working on it at the moment but we will try our best to launch it soon. Please come back again later.
 • Takk for at du besøker oss. Vi jobber for øyeblikket med problemet og vil gjøre vårt beste for å åpne tjenesten igjen snarest. Vennligst prøv igjen litt senere.

  Translated bydjespenk on 2012-07-15 (Report this user)

 • 35.
  Change Password
 • Endre passord

  Translated bykjetilbmoe on 2010-06-04 (Report this user)

 • 36.
  Your Screenshot Factories
 • Dine skjermskuddfabrikker
 • 37.
  The problem: cross-browser incompatibilities
 • Problemet: inkompatibilitet mellom nettlesere

  Translated bystiell on 2010-06-10 (Report this user)

 • 38.
  Flash version
 • Flash-versjon
 • 39.
  Your email address has been verified and your account is activated now. Enjoy our service!
 • E-postadressen din er bekreftet og kontoen din er aktivert. Gled deg med vår tjeneste!

  Translated bystiell on 2010-06-22 (Report this user)

 • 40.
  Please <a href="%(href)s">contact us</a> if you think this is a bug.
 • Vennligst kontakt oss hvis du tror dette er en feil.

  Translated bybxc on 2010-06-19 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 72 Next >