< Prev 1...  3 4 5 6 7 8 ... 86 Next >
 • 41.
  This service is for HTML or XHTML content.
 • Denne tjenesten er for HTML- eller XHTML-innhold.

  Translated bystiell on 2010-06-10 (Report this user)

 • 42.
  You must specify a numeric request group ID.
 • Du må angi en numerisk serie-ID.

  Translated bystiell on 2010-06-22 (Report this user)

 • 43.
  Profanities
 • Profaniteter
 • 44.
  Recent Problem Reports
 • Nylig rapporterte problemer
 • 45.
  This saves your time to get screenshots and help us pay off some development and hosting cost.
 • Dette sparer deg for tid brukt på å hente skjermdumper og hjelper oss med å betale utviklings- og driftskostnader.

  Translated bystiell on 2010-06-10 (Report this user)

 • 46.
  Default Only
 • Kun forvalgt
 • 47.
  My Presets
 • Egne forvalg

  Translated bystiell on 2010-06-22 (Report this user)

 • 48.
  Logout
 • Logg ut
 • 50.
  Administrator
 • Administrator
< Prev 1...  3 4 5 6 7 8 ... 86 Next >