< Prev 1...  3 4 5 6 7 8 ... 72 Next >
 • 41.
  On Windows, the screenshot factory program uses the desktop, so you will have to stop it when you want to use the computer.
 • På Windows bruker skjermbildefabrikken skrivebordet, så du må stoppe det når du vil bruke datamaskinen.

  Translated byghostkristian on 2010-06-24 (Report this user)

 • 42.
  The best solution on Linux or Mac OS is to create a simple shell script with your desired options, make it executable (chmod a+x), put it somewhere on your PATH and then use the name of the shell script as the browser command.
 • Den beste løsningen for Linux eller Mac OS er å lage et enkelt shellskript med dine ønskede valg, gjøre det eksekverbart (chmod a+x), plassere det i en av PATH-plasseringene dine, og deretter bruke navnet på shellskriptet som nettleserkommandoen.

  Translated byneonnero on 2012-07-16 (Report this user)

 • 43.
  If you are not able to receive the activation email from us, please click on the button below to change for a new email address.
 • Hvis du ikke klarer å motta aktiverings-e-posten fra oss, trykk knappen nedenfor for å benytte en annen e-postadresse.

  Translated bystiell on 2010-06-22 (Report this user)

 • 44.
  Password reset email sent
 • E-post for nullstilling av passord sendt

  Translated bystiell on 2010-06-22 (Report this user)

 • 45.
  Web Design Gallery
 • Webdesigngalleri

  Translated byneonnero on 2010-06-18 (Report this user)

 • 46.
  One night in November 2004, I went to bed too early, and while I was lying awake, suddenly the distributed volunteer idea struck me.
 • En kveld i november 2004 gikk jeg tidlig til sengs, og mens jeg lå våken fikk jeg plutselig ideen om distribuerte bidragsytere.

  Translated bystiell on 2010-06-10 (Report this user)

 • 47.
  No need to extend requests to avoid expiration.
 • Ikke nødvendig å utvide forespørsler for å beholde skjermdumper.

  Translated bystiell on 2010-06-10 (Report this user)

 • 48.
  for color %(color_hex)s
 • for fargen %(color_hex)s

  Translated bystiell on 2010-06-10 (Report this user)

 • 49.
  IP
 • Ip
 • 50.
  User preset
 • Brukerforvalg

  Translated bystiell on 2010-06-22 (Report this user)

< Prev 1...  3 4 5 6 7 8 ... 72 Next >