< Prev 1...  3 4 5 6 7 8 ... 72 Next >
 • 41.
  This email address is already in use.
 • Denne e-postadressen er allerede i bruk.

  Translated bykjetilbmoe on 2010-06-04 (Report this user)

 • 42.
  Unsupported content type: %s.
 • Innholdstype ikke støttet: %s.

  Translated bystiell on 2010-06-22 (Report this user)

 • 43.
  This saves your time to get screenshots and help us pay off some development and hosting cost.
 • Dette sparer deg for tid brukt på å hente skjermdumper og hjelper oss med å betale utviklings- og driftskostnader.

  Translated bystiell on 2010-06-10 (Report this user)

 • 44.
  Websites
 • Nettsteder
 • 45.
  Partnership opportunities
 • Partnermuligheter

  Translated bykjetilbmoe on 2010-06-04 (Report this user)

 • 46.
  Last Error
 • Siste feil

  Translated byanders.oftedal on 2010-06-13 (Report this user)

 • 47.
  Logout
 • Logg ut
 • 48.
  Recent Factory Errors
 • De siste fabrikkfeilene
 • 49.
  Next
 • Neste

  Translated bykjetilbmoe on 2010-06-04 (Report this user)

 • 50.
  with %(browser)s
 • med %(browser)s
< Prev 1...  3 4 5 6 7 8 ... 72 Next >