< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 72 Next >
 • 1.
  problems
 • problemer

  Translated byanders.oftedal on 2010-06-13 (Report this user)

 • 2.
  Please write the message in English.
 • Skriv meldingen på engelsk.

  Translated bystiell on 2010-06-15 (Report this user)

 • 3.
  My menu appears twice in the screenshots. Why?
 • Menyen min vises dobbelt på skjermdumpene. Hvorfor?

  Translated bystiell on 2010-06-22 (Report this user)

 • 4.
  Platforms
 • Plattformer
 • 5.
  Code
 • Kode
 • 6.
  This saves your time to get screenshots and help us pay off some development and hosting cost.
 • Dette sparer deg for tid brukt på å hente skjermdumper og hjelper oss med å betale utviklings- og driftskostnader.

  Translated bystiell on 2010-06-10 (Report this user)

 • 7.
  The source code for this project is available from the Subversion repositories or in the released ZIP files.
 • Kildekoden til dette prosjektet er tilgjengelig fra Subversion-området eller i en utgitt ZIP-fil.

  Translated bystiell on 2010-06-22 (Report this user)

 • 8.
  permission denied
 • tilgang nektet
 • 9.
  Failed
 • Mislyktes
 • 10.
  User Profile For %(username)s
 • Brukerprofil for %(username)s

  Translated byanders.oftedal on 2010-06-04 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 72 Next >