< Prev 1...  7 8 9 10 11 12 Next >
 • 111.
  Last Name
 • Etternamn

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 112.
  Unsubscribe
 • Stopp abonnementet

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 113.
  Password retrieval request has expired.
 • Førespurnaden etter nytt passord har gått ut.

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 114.
  New email address activated
 • Den nye epostadressa er teken i bruk

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 115.
  Activities
 • Aktivitetar

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 116.
  close
 • lukk

  Translated bygingermig on 2012-07-23 (Report this user)

 • 117.
  The captcha code has expired.
 • Bokstavkoden har gått ut.

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

< Prev 1...  7 8 9 10 11 12 Next >