< Prev 1...  7 8 9 10 11 12 Next >
 • 111.
  Username
 • Brukarnamn

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 112.
  Edit
 • Endra

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 113.
  Send Message
 • Send melding

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 114.
  Maintenance
 • Vedlikehald

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 115.
  Save
 • Lagra

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 116.
  Partnership opportunities
 • Høve for partnarskap

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 117.
  The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.
 • Tenaren fekk ein intern feil eller feiloppsett, og greidde ikkje fullføra førespurnaden din.

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

< Prev 1...  7 8 9 10 11 12 Next >