< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 12 Next >
 • 11.
  Search
 • Søk

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 12.
  The current password is incorrect.
 • Passordet er feil.

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 13.
  Prev
 • Førre

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 14.
  Sign Up
 • Bli medlem

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 15.
  Become a member
 • Bli medlem

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 16.
  No
 • Nei

  Translated bygingermig on 2012-07-23 (Report this user)

 • 17.
  Verify Here
 • Stadfest her

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 18.
  The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.
 • Tenaren fekk ein intern feil eller feiloppsett, og greidde ikkje fullføra førespurnaden din.

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 19.
  Password must be at least 6 characters in length.
 • Passordet må vera på minst 6 teikn.

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 20.
  Update Password
 • Oppdater passordet

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 12 Next >