< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 12 Next >
 • 11.
  Activities
 • Aktivitetar

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 12.
  Are you human?
 • Er du eit menneske?

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 13.
  Start Browsing
 • Begynn å bla gjennom

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 14.
  Send Message
 • Send melding

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 15.
  Someone, hopefully you, signed up for a new account at %(domain)s using this email address.
 • Nokon, vonleg du, har bede om ein ny brukarkonto på %(domain)s med denne epostadressa.

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 16.
  Maintenance
 • Vedlikehald

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 17.
  New Password
 • Nytt passord

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 18.
  Rating
 • Vurdering

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 19.
  If you didn't request this, you don't need to do anything; you won't receive any more email from us, and the request will expire automatically in %(expiration_days)s days.
 • Viss du ikkje ba om dette, treng du ikkje gjera noko. Du kjem ikkje til å få fleire epostar frå oss, og førespurnaden vil gå ut automatisk om %(expiration_days)s dagar.

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 20.
  An email message with instructions to reset your password will be sent to the email address provided on your registration.
 • Me har sendt ein epost med instruksar for korleis du nullstiller passordet ditt til adressa du brukte då du vart medlem.

  Translated bygingermig on 2012-07-23 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 12 Next >