< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 12 Next >
 • 11.
  %(field_name)s error: %(field_error)s
 • %(field_name)s-feil: %(field_error)s

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 12.
  User Profile For %(username)s
 • Brukarprofil for %(username)s

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 13.
  Download
 • Last ned

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 14.
  Forbidden
 • Ikkje lov

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 15.
  Save
 • Lagra

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 16.
  Email Address
 • Epostadresse

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 17.
  Suggest a new feature
 • Føreslå nye funksjonar

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 18.
  Thank you for contacting us! Our staff read every message and will get back to you if necessary.
 • Takk for at du kontakta oss! Staben vår les alle meldingar, og svarar deg om det trengst.

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 19.
  Password must be at least 6 characters in length.
 • Passordet må vera på minst 6 teikn.

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 20.
  Contact Us
 • Kontakt oss

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 12 Next >