< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 12 Next >
 • 21.
  About Us
 • Om oss

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 22.
  Forbidden
 • Ikkje lov

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 23.
  Contact
 • Kontakt

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 24.
  Suggest a new feature
 • Føreslå nye funksjonar

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 25.
  The email address you entered is invalid.
 • Epostadressa du skreiv inn, er ikkje gyldig.

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 26.
  The new password is the same as the current one.
 • Det nye passordet er likt det noverande.

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 27.
  Password retrieval request has expired.
 • Førespurnaden etter nytt passord har gått ut.

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 28.
  Email Address
 • Epostadresse

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 29.
  No
 • Nei

  Translated bygingermig on 2012-07-23 (Report this user)

 • 30.
  Thank you for contacting us! Our staff read every message and will get back to you if necessary.
 • Takk for at du kontakta oss! Staben vår les alle meldingar, og svarar deg om det trengst.

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 12 Next >