< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 12 Next >
 • 31.
  Your Details
 • Meir om deg

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 32.
  The two passwords you entered did not match.
 • Dei to passorda du skreiv inn, stemmer ikkje overeins.

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 33.
  Where?
 • Kvar?

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 34.
  Failed to create account
 • Klarte ikkje laga konto

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 35.
  Password must be at least 6 characters in length.
 • Passordet må vera på minst 6 teikn.

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 36.
  An email message with instructions to reset your password will be sent to the email address provided on your registration.
 • Me har sendt ein epost med instruksar for korleis du nullstiller passordet ditt til adressa du brukte då du vart medlem.

  Translated bygingermig on 2012-07-23 (Report this user)

 • 37.
  Maintenance
 • Vedlikehald

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 38.
  Contact Us
 • Kontakt oss

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 39.
  Color
 • Farge

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 40.
  Password
 • Passord

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 12 Next >