< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 12 Next >
 • 31.
  Submit
 • Send inn

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 32.
  We do not accept email addresses from this domain.
 • Me godtek ikkje epostadresser frå dette domenet.

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 33.
  Next
 • Neste

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 34.
  User Profile For %(username)s
 • Brukarprofil for %(username)s

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 35.
  You must agree to the terms of service to become a member.
 • Du må godkjenna brukarvilkåra for å bl medlem.

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 36.
  Last Name
 • Etternamn

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 37.
  Become a member
 • Bli medlem

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 38.
  %(from)d-%(to)d of %(total_count)s %(object_name)s %(additional_label)s
 • %(from)d-%(to)d av %(total_count)s %(object_name)s %(additional_label)s

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 39.
  Description
 • Skildring

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 40.
  Continue Browsing
 • Hald fram å bla

  Translated bygingermig on 2012-07-23 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 12 Next >