< Prev 1...  3 4 5 6 7 8 ... 12 Next >
 • 41.
  If you didn't request this, you don't need to do anything; you won't receive any more email from us, and the request will expire automatically in %(expiration_days)s days.
 • Viss du ikkje ba om dette, treng du ikkje gjera noko. Du kjem ikkje til å få fleire epostar frå oss, og førespurnaden vil gå ut automatisk om %(expiration_days)s dagar.

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 42.
  Rating
 • Vurdering

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 43.
  Your profile has been updated.
 • Profilen din er oppdatert.

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 44.
  Your password has been changed.
 • Passordet ditt er endra.

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 45.
  The code you entered did not match.
 • Du skreiv inn feil kode.

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 46.
  Enter your username or email address below, if you remember either of them.
 • Skriv inn brukarnamnet eller epostadressa di under, viss du hugsar nokon av dei.

  Translated bygingermig on 2012-07-23 (Report this user)

 • 47.
  Retype Password
 • Skriv passordet på nytt

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 48.
  Internal Server Error
 • Intern tenarfeil

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 49.
  Profile
 • Profil

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 50.
  The two passwords you entered did not match.
 • Dei to passorda du skreiv inn, stemmer ikkje overeins.

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

< Prev 1...  3 4 5 6 7 8 ... 12 Next >