< Prev 1...  3 4 5 6 7 8 ... 12 Next >
 • 41.
  This email address is already in use. Please supply a different email address.
 • Denne epostadressa er i bruk. Vel ei anna adresse.

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 42.
  Hi %(first_name)s
 • Hei, %(first_name)s

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 43.
  %(from)d-%(to)d of %(total_count)s %(object_name)s %(additional_label)s
 • %(from)d-%(to)d av %(total_count)s %(object_name)s %(additional_label)s

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 44.
  Unsubscribed!
 • Du er avmeld!

  Translated bygingermig on 2012-07-23 (Report this user)

 • 45.
  New email address activated
 • Den nye epostadressa er teken i bruk

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 46.
  The code you entered did not match.
 • Du skreiv inn feil kode.

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 47.
  An email message with instructions to reset your password will be sent to the email address provided on your registration.
 • Me har sendt ein epost med instruksar for korleis du nullstiller passordet ditt til adressa du brukte då du vart medlem.

  Translated bygingermig on 2012-07-23 (Report this user)

 • 48.
  Someone, hopefully you, requested to reset password for your account at %(domain)s using this email address.
 • Nokon, vonleg du, spurde om å få nullstilt passordet til brukarkontoen din på %(domain)s med denne epostadressa.

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 49.
  Cancel
 • Avbryt

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 50.
  Retrieve Password
 • Få passordet

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

< Prev 1...  3 4 5 6 7 8 ... 12 Next >