< Prev 1...  3 4 5 6 7 8 ... 12 Next >
 • 41.
  Send a Message
 • Send ei melding

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 42.
  You must agree to the terms of service to become a member.
 • Du må godkjenna brukarvilkåra for å bl medlem.

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 43.
  Suggest a new feature
 • Føreslå nye funksjonar

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 44.
  An email message with instructions to reset your password will be sent to the email address provided on your registration.
 • Me har sendt ein epost med instruksar for korleis du nullstiller passordet ditt til adressa du brukte då du vart medlem.

  Translated bygingermig on 2012-07-23 (Report this user)

 • 45.
  Your profile has been updated.
 • Profilen din er oppdatert.

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 46.
  This email address is already in use. Please supply a different email address.
 • Denne epostadressa er i bruk. Vel ei anna adresse.

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 47.
  Retype Password
 • Skriv passordet på nytt

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 48.
  Email
 • Epost

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 49.
  Last Name
 • Etternamn

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 50.
  Prev
 • Førre

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

< Prev 1...  3 4 5 6 7 8 ... 12 Next >