< Prev 1...  3 4 5 6 7 8 ... 12 Next >
 • 41.
  Delete Account
 • Slett brukarkontoen

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 42.
  Username must begin with an alphabetic character.
 • Brukarnamnet må byrja med ein bokstav.

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 43.
  Invalid request
 • Ugyldig førespurnad

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 44.
  Password must be at least 6 characters in length.
 • Passordet må vera på minst 6 teikn.

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 45.
  Contact Us
 • Kontakt oss

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 46.
  FAQ
 • Vanlege spørsmål

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 47.
  Save
 • Lagra

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 48.
  You must agree to the terms of service to become a member.
 • Du må godkjenna brukarvilkåra for å bl medlem.

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 49.
  Unsubscribe From Mailing List
 • Meld av epostlista

  Translated bygingermig on 2012-07-23 (Report this user)

 • 50.
  Continue Browsing
 • Hald fram å bla

  Translated bygingermig on 2012-07-23 (Report this user)

< Prev 1...  3 4 5 6 7 8 ... 12 Next >