< Prev 1...  3 4 5 6 7 8 ... 12 Next >
 • 41.
  Update Password
 • Oppdater passordet

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 42.
  The two passwords you entered did not match.
 • Dei to passorda du skreiv inn, stemmer ikkje overeins.

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 43.
  The current password is incorrect.
 • Passordet er feil.

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 44.
  The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.
 • Tenaren fekk ein intern feil eller feiloppsett, og greidde ikkje fullføra førespurnaden din.

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 45.
  If it was you, and you'd like to reset your password, click the link below or copy and paste it into your web browser's address bar:
 • Viss det var du, og du vil nullstilla passordet ditt, kan du klikka lenkja under, eller kopiera og lima henne inn i adressefeltet på nettlesaren din:

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 46.
  Privacy Policy
 • Retningsliner for private opplysingar

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 47.
  Username must begin with an alphabetic character.
 • Brukarnamnet må byrja med ein bokstav.

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 48.
  Page Not Found
 • Fann ikkje sida

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 49.
  Your Email Address
 • Epostadressa di

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 50.
  Internal Server Error
 • Intern tenarfeil

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

< Prev 1...  3 4 5 6 7 8 ... 12 Next >