< Prev 1...  4 5 6 7 8 9 ... 12 Next >
 • 51.
  Page Not Found
 • Fann ikkje sida

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 52.
  Sorry for any inconvenience it may have caused you.
 • Orsak bryet.

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 53.
  Forbidden
 • Ikkje lov

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 54.
  Your password has been changed.
 • Passordet ditt er endra.

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 55.
  Your profile has been updated.
 • Profilen din er oppdatert.

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 56.
  Activities
 • Aktivitetar

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 57.
  Delete Account
 • Slett brukarkontoen

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 58.
  If you didn't request this, you don't need to do anything; you won't receive any more email from us, and the request will expire automatically in %(expiration_days)s days.
 • Viss du ikkje ba om dette, treng du ikkje gjera noko. Du kjem ikkje til å få fleire epostar frå oss, og førespurnaden vil gå ut automatisk om %(expiration_days)s dagar.

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 59.
  Last Name
 • Etternamn

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 60.
  Download
 • Last ned

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

< Prev 1...  4 5 6 7 8 9 ... 12 Next >