< Prev 1...  4 5 6 7 8 9 ... 12 Next >
 • 51.
  Invalid request
 • Ugyldig førespurnad

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 52.
  You must agree to the terms of service to become a member.
 • Du må godkjenna brukarvilkåra for å bl medlem.

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 53.
  Suggest a new feature
 • Føreslå nye funksjonar

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 54.
  Color
 • Farge

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 55.
  close
 • lukk

  Translated bygingermig on 2012-07-23 (Report this user)

 • 56.
  Rating
 • Vurdering

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 57.
  Username must begin with an alphabetic character.
 • Brukarnamnet må byrja med ein bokstav.

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 58.
  Description
 • Skildring

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 59.
  Remember
 • Hugs

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 60.
  On which page did you experience the problem?
 • På kva side fekk du problemet?

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

< Prev 1...  4 5 6 7 8 9 ... 12 Next >