< Prev 1...  4 5 6 7 8 9 ... 12 Next >
 • 51.
  The two passwords you entered did not match.
 • Dei to passorda du skreiv inn, stemmer ikkje overeins.

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 52.
  Update Profile
 • Oppdater profilen

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 53.
  pixels
 • punkt

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 54.
  Greetings
 • Helsingar

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 55.
  New Password
 • Nytt passord

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 56.
  Please contact the <a href="mailto:webmaster@browsershots.org">server administrator</a> and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.
 • Ta kontakt med administratoren og sei frå når feilen oppsto, og kva du eventuelt kan ha gjort for å få fram feilen.

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 57.
  The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.
 • Tenaren fekk ein intern feil eller feiloppsett, og greidde ikkje fullføra førespurnaden din.

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 58.
  Password retrieval request is invalid.
 • Førespurnaden om passord er ugyldig.

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 59.
  If it was you, and you'd like to activate and use your account, click the link below or copy and paste it into your web browser's address bar:
 • Viss det var du, og du vil ta i bruk kontoen din, kan du klikka lenkja under, eller kopiera og lima inn adressa i adressefeltet i nettlesaren din:

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 60.
  Your Details
 • Meir om deg

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

< Prev 1...  4 5 6 7 8 9 ... 12 Next >