< Prev 1...  4 5 6 7 8 9 ... 12 Next >
 • 51.
  Maintenance
 • Vedlikehald

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 52.
  You must agree to the terms of service to become a member.
 • Du må godkjenna brukarvilkåra for å bl medlem.

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 53.
  Dashboard
 • Styringspanel

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 54.
  All
 • Alt

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 55.
  Please choose one (required)
 • Vel ein (kravd)

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 56.
  Suggest a new feature
 • Føreslå nye funksjonar

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 57.
  Verify Here
 • Stadfest her

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 58.
  Your profile has been updated.
 • Profilen din er oppdatert.

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 59.
  The captcha code has expired.
 • Bokstavkoden har gått ut.

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 60.
  Home
 • Heim

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

< Prev 1...  4 5 6 7 8 9 ... 12 Next >