< Prev 1...  5 6 7 8 9 10 ... 12 Next >
 • 61.
  The two passwords you entered did not match.
 • Dei to passorda du skreiv inn, stemmer ikkje overeins.

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 62.
  Download
 • Last ned

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 63.
  On which page did you experience the problem?
 • På kva side fekk du problemet?

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 64.
  First Name
 • Førenamn

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 65.
  Your Email Address
 • Epostadressa di

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 66.
  Website
 • Nettstad

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 67.
  Maintenance
 • Vedlikehald

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 68.
  The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.
 • Tenaren fekk ein intern feil eller feiloppsett, og greidde ikkje fullføra førespurnaden din.

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 69.
  Color
 • Farge

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 70.
  Activities
 • Aktivitetar

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

< Prev 1...  5 6 7 8 9 10 ... 12 Next >