< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 12 Next >
 • 1.
  Password must be at least 6 characters in length.
 • Passordet må vera på minst 6 teikn.

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 2.
  pixels
 • punkt

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 3.
  Last Name
 • Etternamn

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 4.
  Are you human?
 • Er du eit menneske?

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 5.
  New email address activated
 • Den nye epostadressa er teken i bruk

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 6.
  In order to activate the new email address, please click the link below or copy and paste it into your web browser's address bar:
 • For å ta i bruk den nye epostadressa, må du klikka lenkja under, eller kopiera og lima henne inn i adressefeltet på nettlesaren din:

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 7.
  Thank you for contacting us! Our staff read every message and will get back to you if necessary.
 • Takk for at du kontakta oss! Staben vår les alle meldingar, og svarar deg om det trengst.

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 8.
  An email message with instructions to reset your password will be sent to the email address provided on your registration.
 • Me har sendt ein epost med instruksar for korleis du nullstiller passordet ditt til adressa du brukte då du vart medlem.

  Translated bygingermig on 2012-07-23 (Report this user)

 • 9.
  Unsubscribe
 • Stopp abonnementet

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 10.
  Your password has been changed.
 • Passordet ditt er endra.

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 12 Next >