< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 12 Next >
 • 1.
  The two passwords you entered did not match.
 • Dei to passorda du skreiv inn, stemmer ikkje overeins.

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 2.
  Privacy Policy
 • Retningsliner for private opplysingar

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 3.
  File Size
 • Filstorleik

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 4.
  We do not accept email addresses from this domain.
 • Me godtek ikkje epostadresser frå dette domenet.

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 5.
  Please enter the code in the image below.
 • Skriv inn koden i biletet under.

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 6.
  FAQ
 • Vanlege spørsmål

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 7.
  Someone, hopefully you, signed up for a new account at %(domain)s using this email address.
 • Nokon, vonleg du, har bede om ein ny brukarkonto på %(domain)s med denne epostadressa.

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 8.
  Unsubscribe From Mailing List
 • Meld av epostlista

  Translated bygingermig on 2012-07-23 (Report this user)

 • 9.
  You are not authorized to view this page.
 • Du har ikkje løyve til å sjå denne sida.

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 10.
  Rating
 • Vurdering

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 12 Next >