< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >
 • 1.
  Factory Updated
 • Wytwórnia zrzutów zaktualizowana.

  Translated bymazdac on 2010-06-10 (Report this user)

 • 2.
  Domain name %(domain)s is disallowed.
 • Domena %(domain)s jest zabroniona.
 • 3.
  You must specify a numeric request group ID.
 • Musisz wprowadzić numeryczne id grupy.
 • 4.
  This is the one feature that sets this project apart from similar online services. The screenshots are made on distributed computers that are run by volunteers. You can see a list of <a href="/factories">active screenshot factories</a>.
 • To jest funkcjonalnoć która wyróżnia projekt spośród innych, podobnych usług w sieci. Zrzuty ekranów robione są na rozproszonych komputerach udostępnianych przez wolontariuszy. Zawsze możesz obejrzeć listę aktywnych wytwórni zrzutów.

  Translated bymazdac on 2010-06-10 (Report this user)

 • 5.
  Get more screenshot quota per day.
 • Zamów większy limit zrzutów na dzień.

  Translated bymazdac on 2010-06-12 (Report this user)

 • 6.
  Retrieve Password
 • Odzyskaj hasło

  Translated bytruecsspr0 on 2010-06-04 (Report this user)

 • 7.
  How long will my screenshots stay on the server?
 • Jak długo moje zrzuty pozostaną na serwerze?

  Translated bymazdac on 2010-06-12 (Report this user)

 • 8.
  Download
 • Pobierz

  Translated bytruecsspr0 on 2010-06-07 (Report this user)

 • 9.
  About
 • O serwisie

  Translated bystrebski on 2010-06-14 (Report this user)

 • 10.
  Once you added our links on your website, please provide us with the url to your link page. Our program will verify and activate your link immediately.
 • Po dodaniu linków na swojej stronie, prosimy o podanie adresu url do swojej strony. Nasz program sprawdzi i aktywuje link natychmiast.

  Translated bytruecsspr0 on 2011-09-16 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >