< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >
 • 1.
  The billing address has too many lines.
 • Ten adres e-mail jest już używany.
 • 2.
  If you DONT receive the activation email in 10 minutes, please check your JUNK/SPAM folder since GMAIL, YAHOO and HOTMAIL sometimes mark it as a junk mail.
 • Jeżeli nie otrzymałeś wiadomości aktywacyjnej w ciągu 10 minut, sprawdź folder SPAM, czasami Gmail, Yahoo i Hotmail oznaczają takie wiadomości jako spam.

  Translated bymanveru on 2010-06-04 (Report this user)

 • 3.
  Thank you for visiting this page. We are currently working on it at the moment but we will try our best to launch it soon. Please come back again later.
 • Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony. Aktualnie pracujemy nad nią, lecz czynimy co w naszej mocy, aby wkrótce ją uruchomić. Prosimy o powrót później.

  Translated bystrebski on 2012-07-15 (Report this user)

 • 4.
  User Profile For %(username)s
 • Profil użytkownika %(username)s

  Translated bystrebski on 2010-06-04 (Report this user)

 • 5.
  Nonces
 • Identyfikatory jednorazowe
 • 6.
  The solution: community cooperation
 • Rozwiązanie: współpraca społeczności

  Translated bytruecsspr0 on 2010-06-13 (Report this user)

 • 7.
  Activate this browser
 • Włącz tą przeglądarkę.

  Translated bymazdac on 2010-06-12 (Report this user)

 • 8.
  If the same browser is already registered for your factory, it will be replaced.
 • Jeżeli taka sama przeglądarka jest już zarejestrowana w twojej wytwórni, to zostanie zastąpiona.

  Translated bymazdac on 2010-06-14 (Report this user)

 • 9.
  %(total_count)s web designs
 • %(total_count)s projektów stron

  Translated bymazdac on 2010-06-12 (Report this user)

 • 10.
  e.g. Gecko / KHTML / AppleWebKit
 • np. Gecko / KHTML / AppleWebKit
< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >