< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >
 • 1.
  Sorry, a link to Browsershots.org is found but the link text or alt text is incorrect. Please change it and try again.
 • Przepraszamy, znaleziono link do Browsershots.org ale tekst linku lub alt tekst jest nieprawidłowy. Zmień i spróbuj ponownie.

  Translated bytruecsspr0 on 2012-07-23 (Report this user)

 • 2.
  The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.
 • Serwer napotkał błąd wewnętrzny lub konfiguracyjny i nie mógł spełnić żądania.

  Translated bystrebski on 2010-06-04 (Report this user)

 • 3.
  On Mac, it's possible to run the screenshot factory in the background, using fast user switching and a separate user account.
 • Na systemie Mac, możliwe jest uruchomienie wytwórni zrzutów w tle, używając szybkiego przełączania użytkowników i oddzielnego konta użytkownika.

  Translated bymazdac on 2010-06-13 (Report this user)

 • 4.
  No active screenshot factories.
 • Brak aktywnych fabryk zrzutów ekranu.
 • 5.
  Profile
 • Profil

  Translated bytruecsspr0 on 2010-06-04 (Report this user)

 • 6.
  A number of distributed computers will open your website in their browser.
 • Rozproszona sieć komputerów otworzy zadaną stronę w dostępnych na nich przeglądarkach www.

  Translated bymazdac on 2010-06-13 (Report this user)

 • 7.
  Line #%(line_number)d is too long (%(char_count)d characters).
 • Linia #%(line_number)d jest zbyt długa (%(char_count)d znaków).

  Translated bymazdac on 2010-06-10 (Report this user)

 • 8.
  Instant activation after payment made.
 • Natychmiastowy aktywacja po dokonaniu płatności.

  Translated bytruecsspr0 on 2010-06-13 (Report this user)

 • 9.
  Show code
 • Pokaż kod

  Translated bysimek on 2011-09-16 (Report this user)

 • 10.
  Sign in to your account
 • Zaloguj się na swoje konto

  Translated bytruecsspr0 on 2010-06-04 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >