< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >
 • 1.
  Yes, even for inclusion in closed, for-cost works. It would be nice if you'd mention that you used browsershots.org for the screenshots, but you don't have to.
 • Tak, nawet w zamkniętych, nastawionych na zysk pracach. Ale sprawiłbyś nam radość, gdybyś zaznaczył, że użyłeś browsershots.org

  Translated bymazdac on 2010-06-14 (Report this user)

 • 2.
  The current version 0.4 uses http://api.browsershots.org/xmlrpc/ for the screenshot factory API. You should install a package with "0.4" in the name, or check out the trunk from Subversion.
 • Aktualna wersja 0.4 używa http://api.browsershots.org/xmlrpc/ jako API wytwórni zrzutów. Powinieneś zainstalować pakiet z "0.4" w nazwie, lub sprawdzić najnowszą wersję z naszego repozytorium Subversion.

  Translated bymazdac on 2010-06-12 (Report this user)

 • 3.
  Message
 • Wiadomość

  Translated bytruecsspr0 on 2010-06-04 (Report this user)

 • 4.
  Translations
 • Tłumaczenia
 • 5.
  Website Title
 • Tytuł strony internetowej

  Translated bysimek on 2011-09-16 (Report this user)

 • 6.
  There is a dialog box in front of the browser window.
 • Treść strony jest zasłonięta przez okienko.
 • 7.
  %(color_depth)d bits per pixel
 • %(color_depth)d bitów na piksel
 • 8.
  Your payments will be sent automatically through PayPal in the beginning of the next month (minimum $20 USD).
 • Twoja zapłata zostanie wysłana automatycznie przez system PayPal na początku miesiąca (minimum 20 dolarów amerykańskich).

  Translated bymazdac on 2010-06-14 (Report this user)

 • 9.
  Unsubscribe
 • Anuluj subskrypcję

  Translated bystrebski on 2010-06-04 (Report this user)

 • 10.
  Overall Statistics
 • Statystki - ogólne

  Translated bymazdac on 2010-06-10 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >