< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >
 • 1.
  Code
 • Kod
 • 2.
  Please visit http://browsershots.org/links/confirm/%(id)s for instructions and link codes.
 • Proszę odwiedzić stronę http://browsershots.org/links/confirm/%(id)s po instrukcje i kody odnośników.

  Translated bystrebski on 2011-10-05 (Report this user)

 • 3.
  Retype Password
 • Powtórz hasło

  Translated bytruecsspr0 on 2010-06-04 (Report this user)

 • 4.
  Yes
 • Tak

  Translated bystrebski on 2012-07-23 (Report this user)

 • 5.
  As with most open-source projects, positive feedback from visitors can be a great motivation factor.
 • Jak w przypadku większości projektów open-source, pozytywne opinie od użytkowników mogą być wspaniałym czynnikiem motywującym.

  Translated bymazdac on 2010-06-13 (Report this user)

 • 6.
  problems
 • problemy

  Translated byorneo1212 on 2010-06-10 (Report this user)

 • 7.
  Max (History)
 • 8.
  <a href="/paypal/email">Click here to change</a>
 • 9.
  Name may contain only lowercase letters, digits, underscore, hyphen.
 • Nazwa może zawierać tylko małe litery, cyfry, podkreślenie i myślnik.
 • 10.
  It is a free open-source online web application providing developers a convenient way to test their website's browser compatibility in one place.
 • Jest to darmowa, otwartoźródłowa aplikacja sieciowa dostarczająca programistom wygodny sposób na testowanie ich stron internetowych pod względem kompatybilnośći z wieloma przeglądarkami w jednym miejscu.

  Translated bymazdac on 2010-06-10 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >