< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >
 • 1.
  Could not connect to %(hostname)s.
 • Wystąpił błąd połączenia do hosta %(hostname)s.
 • 2.
  websites
 • stron internetowych

  Translated bysimek on 2011-09-16 (Report this user)

 • 3.
  In order to complete the link exchange, you are required to place a link to Browsershots homepage on your website using one of the following code.
 • W celu zakończenia wymiany linków, wymagane jest umieszczenie linku do strony głównej browsershots na swojej stronie za pomocą jednego z następujących kodów.
 • 4.
  Select
 • Zaznacz
 • 5.
  On Windows, the screenshot factory program uses the desktop, so you will have to stop it when you want to use the computer.
 • Pod Windows, program wytwórni zrzutów używa całego obszaru pupitu, więc jeśli chcesz pracować na tym komputerze musi wyłączyć program wytwórni.

  Translated bymazdac on 2010-06-13 (Report this user)

 • 6.
  The browser window is not maximized.
 • Okno przeglądarki nie jest zmaksymalizowane.
 • 7.
  Starting
 • Uruchamianie
 • 8.
  Sorry, a link to Browsershots.org is not found on your page. Please put our link up on your website and try again.
 • Przepraszamy, link do Browsershots.org nie znajduje się na twojej stronie. Proszę wstawić nasz link się nasz link na stronę i spróbować ponownie.

  Translated bytruecsspr0 on 2012-07-23 (Report this user)

 • 9.
  Unsubscribe
 • Anuluj subskrypcję

  Translated bystrebski on 2010-06-04 (Report this user)

 • 10.
  Please read the %(faq)s.
 • Proszę przeczytać %(faq)s.
< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >