< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >
 • 1.
  Order by
 • 2.
  Are your websites currently showcased by Browsershots?
 • Czy twoje strony zostały zamieszone w galerii Browsershots?

  Translated bymazdac on 2010-06-14 (Report this user)

 • 3.
  Preset "%(preset_name)s" has been removed.
 • Ustawienie "%(preset_name)s" zostało usunięte

  Translated bymazdac on 2010-06-10 (Report this user)

 • 4.
  Someone, hopefully you, signed up for a new account at %(domain)s using this email address.
 • Ktoś, prawdopodobnie Ty, zarejestrował nowe konto na %(domain)s przy użyciu tego adresu e-mail.

  Translated bystrebski on 2010-06-04 (Report this user)

 • 5.
  Not everybody has a farm of legacy machines with older OSes and browsers. There are online services that offer screenshots of websites in different browsers for considerable fees. For the hobbyist and for open source projects, these fees may be prohibitive.
 • Nie każdy ma farmę starych maszyn z wiekowymi systemami i przeglądarkami. Istnieją w sieci usługi oferujące tworzenie zrzutół stron z różnych przeglądarek za znaczną opłatą. Dla amatorów i projektów opern-source, te mogą one stanowić poważną przeszkodę.

  Translated bymazdac on 2010-06-14 (Report this user)

 • 6.
  Locked
 • Zablokowany
 • 7.
  Link To Us
 • Linkuj do nas

  Translated bymazdac on 2010-06-10 (Report this user)

 • 8.
  %(submitted_time)s ago
 • 9.
  Remove Browser
 • Usuń przeglądarkę

  Translated bystrebski on 2013-03-17 (Report this user)

 • 10.
  Total Screenshots
 • Całkowita ilość zrzutów

  Translated bymazdac on 2010-06-10 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >