< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >
 • 1.
  Problem report should be shorter than 200 characters.
 • Raport dotyczący problemu powinien być krótszy niż 200 znaków.

  Translated bystrebski on 2010-06-20 (Report this user)

 • 2.
  Greetings
 • Pozdrowienia

  Translated bystrebski on 2010-06-04 (Report this user)

 • 3.
  New Password
 • Nowe hasło

  Translated bytruecsspr0 on 2010-06-04 (Report this user)

 • 4.
  %(count)d screenshots
 • %(count)d zrzutów ekranów

  Translated bystrebski on 2013-03-17 (Report this user)

 • 5.
  On Windows, the screenshot factory program uses the desktop, so you will have to stop it when you want to use the computer.
 • Pod Windows, program wytwórni zrzutów używa całego obszaru pupitu, więc jeśli chcesz pracować na tym komputerze musi wyłączyć program wytwórni.

  Translated bymazdac on 2010-06-13 (Report this user)

 • 6.
  Factory Removed!
 • 7.
  Are you sure to remove your website (%(url)s) from our link directory?
 • Czy na pewno usunąć Twoją stronę internetową (%(url)s) z naszego katalogu odnośników?

  Translated bystrebski on 2011-09-16 (Report this user)

 • 8.
  For your convenience, you may get free accounts from our partner sites with your Browsershots profile by clicking the links below.
 • Dla Twej wygody możesz uzyskać bezpłatne konta na naszych stronach partnerskich wykorzystując swój profil Browsershot. Wystarczy kliknąć poniższe odnośniki.

  Translated bystrebski on 2012-07-16 (Report this user)

 • 9.
  Default Only
 • Tylko domyślne
 • 10.
  Showcase
 • Galeria

  Translated bymazdac on 2010-06-14 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >