< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >
 • 1.
  Please follow the instructions in that message to reset your password.
 • Postępuj zgodnie z instrukcjami w wiadomości, aby zresetować hasło.

  Translated bytruecsspr0 on 2010-06-04 (Report this user)

 • 2.
  Blocked by robots.txt
 • Zablokowano poprzez robots.txt

  Translated bymazdac on 2010-06-10 (Report this user)

 • 3.
  Browsers
 • Przeglądarki
 • 4.
  If you want to run a screenshot factory, see <a href="/documentation#HowToCreateANewScreenshotFactory">How To Create A New Screenshot Factory</a>
 • Jeżeli chcesz uruchomić wytwórnię zrzutów, czytaj How To Create A New Screenshot Factory

  Translated bymazdac on 2010-06-12 (Report this user)

 • 5.
  You have already requested %(count)d screenshots for this website today.
 • Wybrana strona była już dziś zlecana przez ciebie do przetworzenia %(count)d razy.
 • 6.
  If you didn't request this, you don't need to do anything; you won't receive any more email from us, and the request will expire automatically in %(expiration_days)s days.
 • Jeśli to nie Ty o to prosiłeś/-aś, nie musisz nic robić. Nie otrzymasz od nas więcej żadnych wiadomości, a prośba automatycznie straci ważność za %(expiration_days)s dni.

  Translated bymanveru on 2010-06-04 (Report this user)

 • 7.
  Failed to add color depth.
 • Dodawanie głędbi koloru nie powiodło się

  Translated bymazdac on 2010-06-12 (Report this user)

 • 8.
  Suggest a new feature
 • Zaproponuj nową funkcję

  Translated bytruecsspr0 on 2010-06-04 (Report this user)

 • 9.
  This is not the requested operating system.
 • To nie jest zażądany system operacyjny.
 • 10.
  Request a new screenshot of %(browser_name)s on %(platform_name)s?
 • Zlecić zrobienie nowego zrzutu z %(browser_name)s na %(platform_name)s?

  Translated bymazdac on 2010-06-14 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >