< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >
 • 1.
  If you have some cheap bandwidth and a computer that is running most of the time, set up a factory and let it start making screenshots.
 • Jeżeli posiadasz tanie łącze, a komputer pracuje przez większość czasu, ustaw własną wytwórnię i zacznij robić zrzuty stron.

  Translated bymazdac on 2010-06-11 (Report this user)

 • 2.
  For every problem report, there's probably 10 to 100 users who had the same problem but didn't report it.
 • Dla każdego raportu o problemach, jest pewna grupa osób których również dotknął ale tego nie zgłosiły.

  Translated bymazdac on 2010-06-10 (Report this user)

 • 3.
  errors
 • błędy

  Translated byorneo1212 on 2010-06-10 (Report this user)

 • 4.
  Save testing preferences to presets...
 • Zapisz ustawienia testowe w Ustawieniach...

  Translated bymazdac on 2010-06-10 (Report this user)

 • 5.
  Are you sure to remove this preset?
 • Napewno chcesz usunąć to ustawienie?

  Translated bymazdac on 2010-06-10 (Report this user)

 • 6.
  This invoice is for a different user.
 • Ten rachunek przeznaczony jest dla innego użytkownika.

  Translated bymazdac on 2010-06-12 (Report this user)

 • 7.
  Become a member
 • Zostań członkiem

  Translated bymanveru on 2010-06-04 (Report this user)

 • 8.
  Designates that this browser is currently installed.
 • Oznacza, że ta przeglądarka jest aktualnie zainstalowana.

  Translated bymazdac on 2010-06-12 (Report this user)

 • 9.
  For security reasons, the browser command must not contain whitespace or start with a slash. The purpose of this mechanism is to avoid commands like rm -rf / or /tmp/rootkit.
 • Ze względów bezpieczeństwa, linia komend przeglądarki nie może zawierać białych znaków oraz zaczynać się od znaku ukośnika. Przeznaczeniem tego mechanizmy jest uniknięcie wykonania poleceń takich jak rm -rf / czy /tmp/rootkit.

  Translated bymazdac on 2010-06-12 (Report this user)

 • 10.
  Instant activation after payment made.
 • Natychmiastowy aktywacja po dokonaniu płatności.

  Translated bytruecsspr0 on 2010-06-13 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >