< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >
 • 1.
  Remember me
 • Zapamiętaj mnie

  Translated bytruecsspr0 on 2010-06-05 (Report this user)

 • 2.
  A message with a link to reset your password has been sent to the email address associated with your account.
 • Wiadomość z odnośnikiem do zresetowania hasła została wysłana na adres e-mail przypisany do Twojego konta.

  Translated bystrebski on 2010-06-04 (Report this user)

 • 3.
  Could not send HTTP request to %(hostname)s.
 • Wystąpił błąd wysłania zapytania http do hosta %(hostname)s.
 • 4.
  %(total_count)s web designs
 • %(total_count)s projektów stron

  Translated bymazdac on 2010-06-12 (Report this user)

 • 5.
  Name must start with a lowercase letter.
 • Nazwa musi zaczynać się z małej litery.
 • 6.
  May I use the screenshots of my own webpage for any purpose?
 • Czy mogę użyć zrzutu na własnej stronie w dowolnym celu?

  Translated bymazdac on 2010-06-12 (Report this user)

 • 7.
  Main Link
 • Główny Link

  Translated bytruecsspr0 on 2011-09-16 (Report this user)

 • 8.
  Privacy
 • Prywatność

  Translated bytruecsspr0 on 2012-07-15 (Report this user)

 • 9.
  On Linux, the program runs in the background and uses a VNC server for the screen.
 • Na Linuksie, program uruchamiany jest w tle i używa serwera VNC.

  Translated bymazdac on 2010-06-13 (Report this user)

 • 10.
  Minor
 • Podrzędny
< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >