< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >
 • 1.
  Website Title
 • Tytuł strony internetowej

  Translated bysimek on 2011-09-16 (Report this user)

 • 2.
  Installed Browsers
 • Zainstalowane przeglądarki
 • 3.
  Save
 • Zapisz

  Translated bytruecsspr0 on 2011-09-16 (Report this user)

 • 4.
  Your payment supports an open-source project.
 • Twoja wpłata wspiera projekt open-source.

  Translated bymazdac on 2010-06-12 (Report this user)

 • 5.
  The text you entered did not match the text in the image.
 • Tekst, który wpisałeś nie pasuje do tekstu wyświetlonego na obrazku.

  Translated bystrebski on 2010-06-04 (Report this user)

 • 6.
  Problem reports
 • Zgłoszenia problemu
 • 7.
  Your website (%(url)s) is not reachable.
 • Twoja strona internetowa (%(url)s) jest nieosiągalna.

  Translated bystrebski on 2011-09-16 (Report this user)

 • 8.
  %(percentage)s%% of all screenshots are generated on our own facility.
 • 9.
  There were already %(count)d screenshot requests for this website today.
 • Wybrana strona była już dziś zlecana do przetworzenia %(count)d razy.
 • 10.
  Submitted Websites
 • Wysłane strony

  Translated bymazdac on 2010-06-10 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >