< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >
 • 1.
  Click for a new image
 • Kliknij, aby uzyskać nowy obrazek

  Translated bystrebski on 2010-06-04 (Report this user)

 • 2.
  Delete Account
 • Usuń konto

  Translated bytruecsspr0 on 2010-06-04 (Report this user)

 • 3.
  on %(platform)s
 • na %(platform)s
 • 4.
  Please try again later.
 • Proszę spróbować później.
 • 5.
  Password retrieval request is invalid.
 • Prośba o odzyskanie hasła jest nieprawidłowa.

  Translated bystrebski on 2010-06-04 (Report this user)

 • 6.
  Unknown Website
 • Nieznana strona www
 • 7.
  Your payment supports an open-source project.
 • Twoja wpłata wspiera projekt open-source.

  Translated bymazdac on 2010-06-12 (Report this user)

 • 8.
  Created
 • Stworzony
 • 9.
  Request new screenshots?
 • Zlecić nowy zrzut ekranu?
 • 10.
  The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.
 • Serwer napotkał błąd wewnętrzny lub konfiguracyjny i nie mógł spełnić żądania.

  Translated bystrebski on 2010-06-04 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >