< Prev 1...  8 9 10 11 12 ... 86 Next >
 • 91.
  Tags
 • Znaczniki

  Translated bystrebski on 2011-09-16 (Report this user)

 • 92.
  Ad-free web interface.
 • Interfejst wolny od reklam.

  Translated bymazdac on 2010-06-10 (Report this user)

 • 93.
  Last Error
 • Ostatni błąd

  Translated bymazdac on 2010-06-12 (Report this user)

 • 94.
  Change your billing address?
 • Zmień adres e-mail
 • 95.
  As with most open-source projects, positive feedback from visitors can be a great motivation factor.
 • Jak w przypadku większości projektów open-source, pozytywne opinie od użytkowników mogą być wspaniałym czynnikiem motywującym.

  Translated bymazdac on 2010-06-13 (Report this user)

 • 96.
  Minor
 • Podrzędny
 • 97.
  e.g. 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10
 • np. 5 / 6 / 7 / 8 / 9 /10

  Translated bymazdac on 2010-06-12 (Report this user)

 • 98.
  Failed to %(action)s preset.
 • %(action)s ustawień nie powiodło się.

  Translated bymazdac on 2010-06-10 (Report this user)

 • 99.
  Someone, hopefully you, signed up for a new account at %(domain)s using this email address.
 • Ktoś, prawdopodobnie Ty, zarejestrował nowe konto na %(domain)s przy użyciu tego adresu e-mail.

  Translated bystrebski on 2010-06-04 (Report this user)

 • 100.
  Your Website Title
 • Nazwa witryny

  Translated bytruecsspr0 on 2011-09-16 (Report this user)

< Prev 1...  8 9 10 11 12 ... 86 Next >