< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >
 • 11.
  Reason for Contacting
 • Powód kontaktu
 • 12.
  If you dont receive the email, you may request a resend or choose a new email address.
 • Jeżeli wiadomość nie dotarła, możesz poprosić o ponowną wysyłkę lub określić nowy adres e-mail.

  Translated bymanveru on 2010-06-04 (Report this user)

 • 13.
  Please try again.
 • Spróbuj ponownie.

  Translated byturb0 on 2010-07-02 (Report this user)

 • 14.
  Someone, hopefully you, signed up for a new account at %(domain)s using this email address.
 • Ktoś, prawdopodobnie Ty, zarejestrował nowe konto na %(domain)s przy użyciu tego adresu e-mail.

  Translated bystrebski on 2010-06-04 (Report this user)

 • 15.
  Your profile has been updated.
 • Twój profil został zaktualizowany.

  Translated bysimek on 2010-06-04 (Report this user)

 • 16.
  There are %(count)s invoices available for download.
 • %(count)s rachunków dostępnych do pobrania.

  Translated bymazdac on 2010-06-12 (Report this user)

 • 17.
  %(from)d-%(to)d of %(total_count)s %(object_name)s %(additional_label)s
 • %(from)d-%(to)d z %(total_count)s %(object_name)s %(additional_label)s

  Translated bytruecsspr0 on 2010-06-04 (Report this user)

 • 18.
  Default Only
 • Tylko domyślne
 • 19.
  How to install and maintain a screenshot factory?
 • 20.
  Browsers
 • Przeglądarki
< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >