< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >
 • 11.
  Successfully updated browser.
 • Pomyślnie zaktualizowano przeglądarkę.

  Translated bymazdac on 2010-06-12 (Report this user)

 • 12.
  The price for priority processing is <em>$%(month_price_usd)s USD</em> or <em>&euro;%(month_price_eur)s EUR</em> per month.
 • Cena za przetwarzanie prioryterowe to s $%(month_price_usd)s dolarów amerykańskich lub €%(month_price_eur)s euro miesięcznie.

  Translated bymazdac on 2010-06-12 (Report this user)

 • 13.
  Password retrieval for your Browsershots account
 • Odzyskanie hasła do konta BrowserShots

  Translated bymazdac on 2010-06-14 (Report this user)

 • 14.
  If your browser group or rendering engine is not available, please <a href="info@browsershots.org">write to us</a>.
 • Jeśli grupa przeglądarki lub silnik renderowania nie jest dostępna, proszę napisz do nas.

  Translated bymazdac on 2010-06-14 (Report this user)

 • 15.
  If you are not able to receive the activation email from us, please click on the button below to change for a new email address.
 • Jeżeli żadna z naszych wiadomości aktywacyjnych nie dotarła, proszę nacisnąć przycisk poniżej w celu dokonania zmiany adresu e-mail na nowy.

  Translated bymanveru on 2010-06-04 (Report this user)

 • 16.
  Activate your Browsershots account
 • Aktywuj swoje konto Browsershots

  Translated bymazdac on 2010-06-14 (Report this user)

 • 17.
  Failed to add screen size.
 • Dodawanie rozmiaru ekranu nie powiodło się.

  Translated bymazdac on 2010-06-10 (Report this user)

 • 18.
  Payment Received
 • Płatność otrzymana

  Translated bytruecsspr0 on 2011-09-16 (Report this user)

 • 19.
  In order to activate the new email address, please click the link below or copy and paste it into your web browser's address bar:
 • Aby móc aktywować nowy adres poczty elektronicznej, proszę kliknąć odnośnik poniżej lub skopiować go i wkleić w pasku adresu swojej przeglądarki:

  Translated bymanveru on 2010-06-04 (Report this user)

 • 20.
  Browser Version
 • Wersja przeglądarki

  Translated bystrebski on 2010-06-20 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >