< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >
 • 11.
  How long has Browsershots been around?
 • Od kiedy działa Browsershots?

  Translated bymazdac on 2010-06-14 (Report this user)

 • 12.
  If you find a problem, please report it to us using <a href="/contact/reportbug">this form</a>.
 • Jeżeli znalażłeś/aś problem, proszę zgłosić go do nas używając tego formularza.

  Translated bystrebski on 2013-03-17 (Report this user)

 • 13.
  Text-mode?
 • Tryb tekstowy?

  Translated bytruecsspr0 on 2010-06-13 (Report this user)

 • 14.
  The current password is incorrect.
 • Podane hasło jest nieprawidłowe.

  Translated bytruecsspr0 on 2010-06-04 (Report this user)

 • 15.
  Contact Us
 • Skontaktuj się z nami

  Translated bytruecsspr0 on 2010-06-04 (Report this user)

 • 16.
  The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.
 • Serwer napotkał błąd wewnętrzny lub konfiguracyjny i nie mógł spełnić żądania.

  Translated bystrebski on 2010-06-04 (Report this user)

 • 17.
  Please don't change above link text or alt text but you may add additional text to the link if you like.
 • Proszę nie zmieniać powyższego adresu linku lub alt, ale możesz dodać dodatkowy tekst do linku, jeśli chcesz.

  Translated bytruecsspr0 on 2011-09-16 (Report this user)

 • 18.
  Yes. For the foreseeable future, there will be free screenshots for everybody. You may have to wait in the queue when there's a lot of demand, or you can buy priority processing.
 • Tak. W najbliższej do przewidzenia przyszłości, zrzuty pozostaną darmowe dla wszystkich. Możesz czekać w kolejce gdy jest duży ruch, lub wykupić przetwarzanie priorytetowe.

  Translated bymazdac on 2010-06-13 (Report this user)

 • 19.
  Link Not Found
 • Odnośnik nie został znaleziony

  Translated bystrebski on 2011-09-16 (Report this user)

 • 20.
  Your screenshots will appear here when they are uploaded.
 • Twoje zrzuty strony będą widoczne po wysłaniu ich na centralny serwer.

  Translated bymazdac on 2010-06-14 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >