< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >
 • 21.
  If you want to improve the software, fix bugs or add features, you can download or checkout the source from http://svn.browsershots.org/ and send patches to johann@browsershots.org.
 • Jeżeli chcesz poprawić oprogramowanie, naprawić błedy lub dodać nowe funkcjonalności, możesz ściągnąć najnowsze źródła za pomocą subversion z http://svn.browsershots.org/ oraz wysłać własne poprawki na adres johann@browsershots.org.

  Translated bymazdac on 2010-06-14 (Report this user)

 • 22.
  Hi %(user.first_name)s
 • Witaj %(user.first_name)s

  Translated bystrebski on 2012-07-16 (Report this user)

 • 23.
  Update browser configurations for "%(browser_name)s"
 • Zaktualizowano konfigurację przeglądarek dla "%(browser_name)s"

  Translated bymazdac on 2010-06-12 (Report this user)

 • 24.
  You have already requested %(count)d screenshots for this website today.
 • Wybrana strona była już dziś zlecana przez ciebie do przetworzenia %(count)d razy.
 • 25.
  %(count)d screenshots
 • %(count)d zrzutów ekranów

  Translated bystrebski on 2013-03-17 (Report this user)

 • 26.
  <em>Description</em>: Write a brief introduction for your website here, maximum 300 characters.
 • Opis: Opisz w skrócie swoją stronę internetową, maksymalnie możesz uzyć 300 znaków.

  Translated bysimek on 2011-09-16 (Report this user)

 • 27.
  Major
 • Główny
 • 28.
  Someone, hopefully you, signed up for a new account at %(domain)s using this email address.
 • Ktoś, prawdopodobnie Ty, zarejestrował nowe konto na %(domain)s przy użyciu tego adresu e-mail.

  Translated bystrebski on 2010-06-04 (Report this user)

 • 29.
  If you have trouble receiving email from us, you will have to sign up for a new account with another email address.
 • Jeżeli występuje problem z otrzymywaniem pochodzących od nas wiadomości, należy zarejestrować nowe konto z innym adresem e-mail.

  Translated bymanveru on 2010-06-12 (Report this user)

 • 30.
  Flash version
 • Wersja flasha
< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >