< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >
 • 21.
  Keyword
 • Słowa kluczowe

  Translated bystrebski on 2010-06-07 (Report this user)

 • 22.
  Activate Your Link
 • Aktywuj swój odnośnik

  Translated bystrebski on 2011-09-16 (Report this user)

 • 23.
  Do you like this gallery and would like to recommend it to others?
 • Podoba Ci się ta galeria i chciałbyś polecić ją innym?

  Translated bytruecsspr0 on 2010-06-13 (Report this user)

 • 24.
  Someone, hopefully you, requested to reset password for your account at %(domain)s using this email address.
 • Ktoś, prawdopodobnie Ty, poprosił o zresetowanie hasła Twojego konta na %(domain)s używając tego adresu e-mail.

  Translated bystrebski on 2010-06-04 (Report this user)

 • 25.
  No browsers registered for this factory.
 • Ta wytwórnia nie ma zarejestrowanych żadnych przeglądarek.

  Translated bymazdac on 2010-06-13 (Report this user)

 • 26.
  Change Email
 • Zmień adres e-mail

  Translated bystrebski on 2010-06-04 (Report this user)

 • 27.
  Factory Details
 • 28.
  <a href="/paypal/email">Click here to change</a>
 • 29.
  Factory Name
 • Nazwa wytwórni

  Translated bymazdac on 2010-06-10 (Report this user)

 • 30.
  You need to select a browser first to modify its configurations.
 • Aby zmienić konfigurację, najpierw powinieneś ją wybrać.

  Translated bymazdac on 2010-06-12 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >