< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >
 • 21.
  Failed to create account
 • Utworzenie konta nie powiodło się

  Translated bysimek on 2010-06-10 (Report this user)

 • 22.
  Factory Name
 • Nazwa wytwórni

  Translated bymazdac on 2010-06-10 (Report this user)

 • 23.
  A language pack needs to be installed.
 • Pakiet językowy wymaga instalacji.
 • 24.
  Could not send HTTP request to %(hostname)s.
 • Wystąpił błąd wysłania zapytania http do hosta %(hostname)s.
 • 25.
  Text-mode?
 • Tryb tekstowy?

  Translated bytruecsspr0 on 2010-06-13 (Report this user)

 • 26.
  Last Poll
 • Ostatnie zapytanie
 • 27.
  If you find a problem, please report it to us using <a href="/contact/reportbug">this form</a>.
 • Jeżeli znalażłeś/aś problem, proszę zgłosić go do nas używając tego formularza.

  Translated bystrebski on 2013-03-17 (Report this user)

 • 28.
  Your email adddress has been successfully changed
 • Twój adres e-mail został zmieniony

  Translated bystrebski on 2010-06-04 (Report this user)

 • 29.
  The default expiration time is 30 minutes, but you can extend it with a button on the website overview page.
 • Domyślnym czasem po którym zlecenie wygasa jest 30 minut, możesz przedłużyć ten czas poprzez przycisk na podstronie podglądu zrzutów dla zleconej strony.

  Translated bymazdac on 2010-06-11 (Report this user)

 • 30.
  Websites With Similar Color Scheme
 • Strony o podobnym schemacie kolorów

  Translated bymazdac on 2010-06-10 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >