< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >
 • 21.
  Please write the message in English.
 • Prosimy przesyłać wiadomości w języku angielskim.

  Translated bystrebski on 2010-06-20 (Report this user)

 • 22.
  Update browser configurations for "%(browser_name)s"
 • Zaktualizowano konfigurację przeglądarek dla "%(browser_name)s"

  Translated bymazdac on 2010-06-12 (Report this user)

 • 23.
  Expires in %(interval)s
 • Wygasa za %(interval)s
 • 24.
  Factory Details
 • 25.
  Your account has not been activated yet. Please check your inbox for an activation email from us and follow the instructions to activate your account.
 • Twoje konto nie zostało jeszcze aktywowane. Sprawdź w swojej skrzynce, czy otrzymałeś od nas wiadomość aktywacyjną i postępuj zgodnie z instrukcjami w celu aktywacji konta.

  Translated bymanveru on 2010-06-04 (Report this user)

 • 26.
  We do not accept email addresses from this domain.
 • Nie akceptujemy adresów e-mail z tej domeny.

  Translated bysimek on 2010-06-04 (Report this user)

 • 27.
  If you dont receive the email, you may request a resend or choose a new email address.
 • Jeżeli wiadomość nie dotarła, możesz poprosić o ponowną wysyłkę lub określić nowy adres e-mail.

  Translated bymanveru on 2010-06-04 (Report this user)

 • 28.
  Preset name should not be blank.
 • Nazwa ustawienia nie powinna być pusta

  Translated bymazdac on 2010-06-10 (Report this user)

 • 29.
  Screen Height
 • Wysokość ekranu
 • 30.
  Page Not Found
 • Nie znaleziono strony

  Translated bytruecsspr0 on 2010-06-04 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >