< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >
 • 21.
  If your menu or background doesn't scroll with the rest of the page, it will appear multiple times.
 • Jeśli menu lub tło nie przewija się z resztą strony, powinno pojawić się wiele razy.

  Translated bymazdac on 2010-06-14 (Report this user)

 • 22.
  Width
 • Szerokość
 • 23.
  Sign In
 • Zaloguj

  Translated bymilimetr88 on 2010-06-10 (Report this user)

 • 24.
  Delete Account
 • Usuń konto

  Translated bytruecsspr0 on 2010-06-04 (Report this user)

 • 25.
  Username must be between 3 and 30 characters in length.
 • Nazwa użytkownika musi mieć długość od 3 do 30 znaków.
 • 26.
  close
 • Zamknij

  Translated bytruecsspr0 on 2012-07-23 (Report this user)

 • 27.
  Failed to add link
 • Błąd dodawania odnośnika

  Translated bystrebski on 2011-09-16 (Report this user)

 • 28.
  Could not read %(robots_txt_link)s.
 • Nie można odczytać %(robots_txt_link)s.

  Translated bymazdac on 2010-06-12 (Report this user)

 • 29.
  Add additional links to our inner pages will remove "nofollow" tags of your link in the tag pages of our directory.
 • Dodanie dodatkowych łącz do naszych wewnętrznych stron usunie znacznik "nofollow" z Twojego łącza na stronach znaczników naszej bazy łącz.

  Translated bystrebski on 2012-07-15 (Report this user)

 • 30.
  Java versions
 • Obsługiwane wersje javy
< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >