< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >
 • 21.
  Your password has been changed.
 • Twoje hasło zostało zmienione.

  Translated bytruecsspr0 on 2010-06-04 (Report this user)

 • 22.
  What happened?
 • Co się stało?

  Translated bytruecsspr0 on 2010-06-13 (Report this user)

 • 23.
  Activities
 • Aktywność

  Translated bymazdac on 2010-06-14 (Report this user)

 • 24.
  Old screenshots will be deleted when they haven't been accessed for a while. How long exactly depends on the number of new screenshots per day.
 • Stare zrzuty zostaną usunięte gdy nie było prób dostępu do nich od jakiegoś czasu. Jak długo pozostaną, to zależy od dziennego przyrostu liczby nowych zrzutów.

  Translated bymazdac on 2010-06-14 (Report this user)

 • 25.
  Icon Search Engine
 • Silnik wyszukiwania ikon

  Translated bymilimetr88 on 2010-06-12 (Report this user)

 • 26.
  Where do you get all those different machines?
 • Gdzie trzymacie wszystkie te maszyny?

  Translated bymazdac on 2010-06-10 (Report this user)

 • 27.
  If you have some cheap bandwidth and a computer that is running most of the time, set up a factory and let it start making screenshots.
 • Jeżeli posiadasz tanie łącze, a komputer pracuje przez większość czasu, ustaw własną wytwórnię i zacznij robić zrzuty stron.

  Translated bymazdac on 2010-06-11 (Report this user)

 • 28.
  Domain (%(domain)s) is not indexed by Google. Maybe it is a new site or has been penalized by Google. Only reputable websites are accepted.
 • Domena (%(domain)s) nie jest indeksowana przez Google. Możliwe, że jest to nowa strona lub została zablokowana przez Google. Tylko renomowane strony są akceptowane.

  Translated byeeree on 2012-07-15 (Report this user)

 • 29.
  Showcase
 • Galeria

  Translated bymazdac on 2010-06-14 (Report this user)

 • 30.
  Email
 • Email
< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >