< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >
 • 21.
  Failed
 • Błąd
 • 22.
  Dimensions
 • Wymiary
 • 23.
  Using the service
 • Używanie usługi

  Translated bymazdac on 2010-06-10 (Report this user)

 • 24.
  Name must start with a lowercase letter.
 • Nazwa musi zaczynać się z małej litery.
 • 25.
  Translations
 • Tłumaczenia
 • 26.
  This is not the requested operating system.
 • To nie jest zażądany system operacyjny.
 • 27.
  Remove Browser
 • Usuń przeglądarkę

  Translated bystrebski on 2013-03-17 (Report this user)

 • 28.
  The best solution on Linux or Mac OS is to create a simple shell script with your desired options, make it executable (chmod a+x), put it somewhere on your PATH and then use the name of the shell script as the browser command.
 • Najlepszym rozwiązaniem na Linuksie i Mac OS jest utworzenie prostego skryptu z wybranymi opcjami, nadanie mu praw do uruchamiania (polecenie chmod a+x nazwa_skryptu) umieszczenie w którejś z lokalizacji wskazującej przez PATH oraz używanie nazwy skryptu jako zastępstwa domyślnego polecenia przeglądarki.

  Translated bymazdac on 2010-06-12 (Report this user)

 • 29.
  FAQ
 • FAQ

  Translated bytruecsspr0 on 2010-06-14 (Report this user)

 • 30.
  But link exchange is not completed.
 • Ale wymiana odnośników nie jest skończona.

  Translated bystrebski on 2011-09-16 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >