< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >
 • 31.
  Internal Server Error
 • Wewnętrzny błąd serwera

  Translated bystrebski on 2010-06-04 (Report this user)

 • 32.
  Submitted %(interval)s ago
 • Wysłane %(interval)s temu
 • 33.
  Screenshot Factories
 • Wytwórnie zrzutów

  Translated bymazdac on 2010-06-10 (Report this user)

 • 34.
  Invalid request
 • Nieprawidłowe żądanie

  Translated bytruecsspr0 on 2010-06-04 (Report this user)

 • 35.
  Only my own factories
 • Tylko z moich własnych fabryk
 • 36.
  Browser Engine
 • Silnik przeglądarki

  Translated bytruecsspr0 on 2010-06-13 (Report this user)

 • 37.
  PayPal Email Address
 • Adres e-mail PayPal

  Translated bymazdac on 2010-06-10 (Report this user)

 • 38.
  Width
 • Szerokość
 • 39.
  <em>Tags</em>: Each tag is a keyword which describes your product or service. You may provide up to 5 tags for your website.
 • Etykiety: Każda etykieta jest słowek kluczowym, który opisuje twój produkt lub usługę. Możesz podać do 5 etykiet dla twojej strony internetowej.

  Translated bysimek on 2011-09-16 (Report this user)

 • 40.
  permission denied
 • brak dostępu
< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >