< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >
 • 31.
  Queue Estimate
 • Czas kolejki

  Translated byorneo1212 on 2010-06-10 (Report this user)

 • 32.
  Remember me on this computer
 • Zapamiętaj mnie na tym komputerze

  Translated bytruecsspr0 on 2010-06-04 (Report this user)

 • 33.
  First Name
 • Imię

  Translated bystrebski on 2010-06-04 (Report this user)

 • 34.
  This project is concerned with a favorite problem of web designers: websites look different in other browsers. Testing a new site in many browsers can be quite time-consuming.
 • Projekt poświęcony jest ulubionemu problemowi projektantów stron: strona wygląda różnie na różnych przeglądarkach. Testowanie nowej strony na wielu przeglądarkach może być czasochłonne.

  Translated bymazdac on 2010-06-14 (Report this user)

 • 35.
  For security reasons, the browser command must not contain whitespace or start with a drive letter. The purpose of this mechanism is to avoid commands like format C: or C:\rootkit.exe.
 • Ze względów bezpieczeństwa, linia poleceń nie może zawierać białych znaków oraz zaczynać się od nazwy dysku. Celem tego mechanizmu jest uniknięcie możliwości wywołania poleceń takich jak format C: czy C:\rootkit.exe.

  Translated bymazdac on 2010-06-13 (Report this user)

 • 36.
  Request a new screenshot of %(browser_name)s %(major)s.%(minor)s on %(platform_name)s?
 • Zlecić zrobienie nowego zrzutu z %(browser_name)s %(major)s.%(minor)s na %(platform_name)s?

  Translated bymazdac on 2010-06-14 (Report this user)

 • 37.
  Again
 • Ponów

  Translated bytruecsspr0 on 2010-06-04 (Report this user)

 • 38.
  Javascript
 • Javascript
 • 39.
  Only for screenshot factories run by %(admin)s
 • Tylko z wytwórni, których właścicielem jest %(admin)s

  Translated bymazdac on 2010-06-10 (Report this user)

 • 40.
  on %(platform)s
 • na %(platform)s
< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >