< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >
 • 31.
  Codename
 • Nazwa kodowa
 • 32.
  Remove the 32 bpp setting and use 24 bpp instead. You can try to run shotfactory.py -vvv (for very very verbose output) to see the exact commands that the shotfactory script is trying to run.
 • Usuń 32 bitową głębię kolorów i użyj 24 bitowej. Możesz spróbować uruchomić shotfactory.py -vvv (tryb wyświetlający dużo informacji) aby zobaczyć jakie polecenia próbuje wykonywać skrypt wytwórni zrzutów.

  Translated bymazdac on 2010-06-13 (Report this user)

 • 33.
  On Windows, the screenshot factory program uses the desktop, so you will have to stop it when you want to use the computer.
 • Pod Windows, program wytwórni zrzutów używa całego obszaru pupitu, więc jeśli chcesz pracować na tym komputerze musi wyłączyć program wytwórni.

  Translated bymazdac on 2010-06-13 (Report this user)

 • 34.
  Your automatic payments from Browsershots will be sent to this email address.
 • Twoje automatyczne opłaty z Browsershots zostaną wysłane na ten adres e-mail.

  Translated bymazdac on 2010-06-11 (Report this user)

 • 35.
  Locked
 • Zablokowany
 • 36.
  Background info
 • Historia powstania

  Translated bymazdac on 2010-06-14 (Report this user)

 • 37.
  For example, you could save the following in /usr/local/bin/opera-newpage and then enter opera-newpage in the browser command field:
 • Na przykład, możesz zachować poniższy skrypt jako /usr/local/bin/opera-newpage a następnie uruchomić poprzez wydanie w linii poleceń prostego "opera-newpage":

  Translated bymazdac on 2010-06-12 (Report this user)

 • 38.
  Unknown factory name.
 • Nieznana nazwa wytwóni.

  Translated bymazdac on 2010-06-14 (Report this user)

 • 39.
  Free Vector
 • Darmowe grafiki wektorowe

  Translated bystrebski on 2013-03-17 (Report this user)

 • 40.
  Remember
 • Zapamiętaj

  Translated bytruecsspr0 on 2010-06-04 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >