< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 82 Next >
 • 31.
  You did not provide us with the url to your link page.
 • Nie podałeś nam adresu URL do strony z linkiem.

  Translated bytruecsspr0 on 2011-09-16 (Report this user)

 • 32.
  Store your screenshots on our server for longer time.
 • Przechowuj swoje zrzuty na naszym serwerze przez dłuższy czas/

  Translated bymazdac on 2010-06-12 (Report this user)

 • 33.
  Dedicated email support from <a href="mailto:priority@browsershots.org">priority@browsershots.org</a>.
 • Dedykowane wsparcie e-mail z priority@browsershots.org.

  Translated bytruecsspr0 on 2010-06-13 (Report this user)

 • 34.
  Please enter the code in the image below.
 • Wprowadź kod z obrazka poniżej.

  Translated bytruecsspr0 on 2010-06-04 (Report this user)

 • 35.
  Remove screen size
 • Usuń rozdzielczość ekranu

  Translated bymazdac on 2010-06-12 (Report this user)

 • 36.
  If the queue is very long, your screenshot requests may expire before they can be processed.
 • Jeżeli kolejka jest bardzo długa, twoje zlecenie zrobienia zrzutu może wygasnąć zanim zostanie przetworzone.

  Translated bymazdac on 2010-06-13 (Report this user)

 • 37.
  errors
 • błędy

  Translated byorneo1212 on 2010-06-10 (Report this user)

 • 38.
  Button
 • Przycisk

  Translated byorneo1212 on 2010-06-10 (Report this user)

 • 39.
  Hashkey
 • Hash
 • 40.
  Remove the 32 bpp setting and use 24 bpp instead. You can try to run shotfactory.py -vvv (for very very verbose output) to see the exact commands that the shotfactory script is trying to run.
 • Usuń 32 bitową głębię kolorów i użyj 24 bitowej. Możesz spróbować uruchomić shotfactory.py -vvv (tryb wyświetlający dużo informacji) aby zobaczyć jakie polecenia próbuje wykonywać skrypt wytwórni zrzutów.

  Translated bymazdac on 2010-06-13 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 82 Next >