< Prev 1...  3 4 5 6 7 8 ... 86 Next >
 • 41.
  When you submit your web address, it will be added to the job queue.
 • Gdy podasz adres strony www, zostanie on dodany do kolejki zleceń.
 • 42.
  CSS Gallery
 • Galeria styli CSS

  Translated bymazdac on 2010-06-12 (Report this user)

 • 43.
  Maximum attempts for change email address reached
 • Osiągnięto maksymalną liczbę prób zmiany adresu e-mail

  Translated bystrebski on 2010-06-04 (Report this user)

 • 44.
  Public beta test started in February 2005. The first public release was in March 2005. The project was rewritten completely between v0.2.6 and v0.3-alpha1, and again for v0.4-beta1 (transition to the Django framework).
 • Publiczne testy wersji beta rozpoczęły się w styczniu 2005. Pierwsza opublikowana wersja publiczna została wydana w marcu 2005. Projekt został całkowicie przepisany między wersjami 0.2.6 a 0.3-alpha1, oraz ponownie do 0.4-beta1 (przejście na Django)

  Translated bymazdac on 2010-06-13 (Report this user)

 • 45.
  Uploaded
 • Wysłane

  Translated bymazdac on 2010-06-14 (Report this user)

 • 46.
  Name
 • Nazwa
 • 47.
  Contribute by running screenshot factories for us
 • Przyłącz się uruchamiając dla nas wytwórnie zrzutów

  Translated bymazdac on 2010-06-12 (Report this user)

 • 48.
  Errors per hour
 • Ilośc błędów na godzinę

  Translated bymazdac on 2010-06-12 (Report this user)

 • 49.
  This is possibly because you enabled 32 bits per pixel on the factory details page, but this bit depth is not supported by the VNC server.
 • Dzieje się tak ponieważ prawdopodobnie włączyłeś 32 bitową głębię kolorów na stronie szczegółów wytwórni. Ten tryb nie jest obsługiway przez serwer VNC.

  Translated bymazdac on 2010-06-13 (Report this user)

 • 50.
  Now, please link to browsershots.org from your website with link codes below.
 • Prosimy, abyś korzystając z poniższych kodów odnośników zalinkował teraz do browsershots.org na swojej stronie.

  Translated bystrebski on 2013-03-17 (Report this user)

< Prev 1...  3 4 5 6 7 8 ... 86 Next >