< Prev 1...  3 4 5 6 7 8 ... 82 Next >
 • 41.
  Where?
 • Gdzie?

  Translated byorneo1212 on 2010-06-10 (Report this user)

 • 42.
  Send Message
 • Wyślij wiadomość

  Translated bytruecsspr0 on 2010-06-04 (Report this user)

 • 43.
  Please enter a new password below
 • Wprowadź nowe hasło

  Translated bytruecsspr0 on 2010-06-04 (Report this user)

 • 44.
  Again
 • Ponów

  Translated bytruecsspr0 on 2010-06-04 (Report this user)

 • 45.
  Can I use my computer while the ShotFactory is running?
 • Czy mogę używać mojego komputera gdy wytwórnia zrzutów pracuje?

  Translated bymazdac on 2010-06-10 (Report this user)

 • 46.
  ID
 • ID

  Translated bytruecsspr0 on 2010-06-04 (Report this user)

 • 47.
  File Size
 • Rozmiar pliku

  Translated bytruecsspr0 on 2010-06-04 (Report this user)

 • 48.
  Reason:
 • Powód:

  Translated bystrebski on 2011-09-16 (Report this user)

 • 49.
  Browsershots makes screenshots of your web design in different operating systems and browsers.
 • Browsershots robi zrzuty projektu twojej strony na różnych systamch operacyjnych i przeglądarkach.

  Translated bymazdac on 2010-06-12 (Report this user)

 • 50.
  Everybody can add URLs to the job queue on a central server. Volunteers use a small program to automatically make screenshots of web pages in their browser and upload the results to the server.
 • Każdy może dodać adres URL do kolejki zrzutów na centralnym serwerze. Wolontariusze używają małego programu do automatycznego tworzenia zrzutów stron w ich przeglądarkach i wysyłania wyników na centralny serwer.

  Translated bymazdac on 2010-06-14 (Report this user)

< Prev 1...  3 4 5 6 7 8 ... 82 Next >