< Prev 1...  3 4 5 6 7 8 ... 82 Next >
 • 41.
  Domain
 • Domena
 • 42.
  Privacy Policy
 • Polityka prywatności

  Translated bystrebski on 2010-06-14 (Report this user)

 • 43.
  This name is reserved.
 • Ta nazwa jest zarezerwowana.
 • 44.
  Error message
 • Treść błędu
 • 45.
  Your PayPal email address is %(paypal_email)s (same as for your Browsershots account).
 • Twój adres e-mail PayPal to %(paypal_email)s (taki sam jak dla konta Browsershots)

  Translated bymazdac on 2010-06-12 (Report this user)

 • 46.
  The response did not contain a Location header.
 • Odpowiedź nie zawiera nagłówka "Lokalizacja"

  Translated bystrebski on 2010-06-20 (Report this user)

 • 47.
  Hardware
 • Sprzęt
 • 48.
  Get more screenshot quota per day.
 • Zamów większy limit zrzutów na dzień.

  Translated bymazdac on 2010-06-12 (Report this user)

 • 49.
  Are you human?
 • Czy jesteś człowiekiem?

  Translated bystrebski on 2010-06-04 (Report this user)

 • 50.
  disabled
 • wyłączone
< Prev 1...  3 4 5 6 7 8 ... 82 Next >