< Prev 1...  3 4 5 6 7 8 ... 82 Next >
 • 41.
  Could not read %(robots_txt_link)s.
 • Nie można odczytać %(robots_txt_link)s.

  Translated bymazdac on 2010-06-12 (Report this user)

 • 42.
  Unknown Website
 • Nieznana strona www
 • 43.
  Everybody can add URLs to the job queue on a central server. Volunteers use a small program to automatically make screenshots of web pages in their browser and upload the results to the server.
 • Każdy może dodać adres URL do kolejki zrzutów na centralnym serwerze. Wolontariusze używają małego programu do automatycznego tworzenia zrzutów stron w ich przeglądarkach i wysyłania wyników na centralny serwer.

  Translated bymazdac on 2010-06-14 (Report this user)

 • 44.
  Failed to add browser
 • Dodawanie przeglądarki nie powiodło się.

  Translated bymazdac on 2010-06-12 (Report this user)

 • 45.
  Seconds between screenshot request and upload.
 • Sekundy pomiędzy zrzutem ekranu a wysłaniem na serwer.

  Translated bymazdac on 2010-06-14 (Report this user)

 • 46.
  Old screenshots will be deleted when they haven't been accessed for a while. How long exactly depends on the number of new screenshots per day.
 • Stare zrzuty zostaną usunięte gdy nie było prób dostępu do nich od jakiegoś czasu. Jak długo pozostaną, to zależy od dziennego przyrostu liczby nowych zrzutów.

  Translated bymazdac on 2010-06-14 (Report this user)

 • 47.
  %(bytes)s bytes
 • %(bytes)s bajtów
 • 48.
  Please write the problem report in English.
 • Prosimy przesyłać raporty dotyczące problemu napisane w języku angielskim.

  Translated bystrebski on 2010-06-20 (Report this user)

 • 49.
  Please <a href="%(href)s">contact us</a> if you think this is a bug.
 • Proszę poinformuj nas jeśli uważasz, że znalazłeś/aś błąd.

  Translated bymazdac on 2010-06-11 (Report this user)

 • 50.
  But link exchange is not completed.
 • Ale wymiana odnośników nie jest skończona.

  Translated bystrebski on 2011-09-16 (Report this user)

< Prev 1...  3 4 5 6 7 8 ... 82 Next >