< Prev 1...  4 5 6 7 8 9 ... 82 Next >
 • 51.
  Close
 • Zamknij

  Translated bytruecsspr0 on 2010-06-04 (Report this user)

 • 52.
  Please enter a new password below
 • Wprowadź nowe hasło

  Translated bytruecsspr0 on 2010-06-04 (Report this user)

 • 53.
  Details
 • Szczegóły
 • 54.
  An email message with instructions to reset your password will be sent to the email address provided on your registration.
 • Wiadomość z instrukcją resetowania Twojego hasła została przesłana na adres mailowy podany podczas rejestracji.

  Translated bystrebski on 2013-03-17 (Report this user)

 • 55.
  %(duplicated_count)d duplicated browsers found, %(updated_count)d browser updated, %(remaining_count)d remaining browsers removed.
 • Znaleziono %(duplicated_count)d takich samych przeglądarek, przeglądarka %(updated_count)d została zaktualizowana, %(remaining_count)d przeglądarek usunięto.

  Translated bymazdac on 2010-06-13 (Report this user)

 • 56.
  Page Not Found
 • Nie znaleziono strony

  Translated bytruecsspr0 on 2010-06-04 (Report this user)

 • 57.
  Failed to update preset.
 • Aktualizacja ustawienia nie powiodła się

  Translated bymazdac on 2010-06-10 (Report this user)

 • 58.
  If you dont receive the email, you may request a resend or choose a new email address.
 • Jeżeli wiadomość nie dotarła, możesz poprosić o ponowną wysyłkę lub określić nowy adres e-mail.

  Translated bymanveru on 2010-06-04 (Report this user)

 • 59.
  Please don't change above link text or alt text but you may add additional text to the link if you like.
 • Proszę nie zmieniać powyższego adresu linku lub alt, ale możesz dodać dodatkowy tekst do linku, jeśli chcesz.

  Translated bytruecsspr0 on 2011-09-16 (Report this user)

 • 60.
  Account Password
 • Hasło do konta

  Translated byorneo1212 on 2010-06-10 (Report this user)

< Prev 1...  4 5 6 7 8 9 ... 82 Next >