< Prev 1...  5 6 7 8 9 10 ... 86 Next >
 • 61.
  Translations
 • Tłumaczenia
 • 62.
  Account activated
 • Konto aktywowane

  Translated bytruecsspr0 on 2010-06-04 (Report this user)

 • 63.
  Platforms
 • Platformy
 • 64.
  About Us
 • O nas

  Translated bytruecsspr0 on 2010-06-04 (Report this user)

 • 65.
  Source Code
 • Kod źródłowy
 • 66.
  The browser window is not maximized.
 • Okno przeglądarki nie jest zmaksymalizowane.
 • 67.
  for "%(keyword)s"
 • dla "%(keyword)s"

  Translated bytruecsspr0 on 2010-06-07 (Report this user)

 • 68.
  Click here for results from previous screenshot requests:
 • Kliknij tutaj aby wyświetlić wyniki poprzednich zleceń zrzutów:

  Translated bymazdac on 2010-06-13 (Report this user)

 • 69.
  Also, if your requested configuration is too specific (e.g. specific Flash or Java version) there may not be matching screenshot factories all the time. Try the <em>Don't care</em> setting for quicker results.
 • Jeżeli wymagane parametry są bardzo unikatowe (np. szczególna wersja Flash czy Java), może nie być w tej chwili wytwórni zrzutów spełniających okreśłone wymagania. Spróbuj ustawić wartość Nieistotne aby szybciej uzyskać wyniki.

  Translated bymazdac on 2010-06-14 (Report this user)

 • 70.
  Java versions
 • Obsługiwane wersje javy
< Prev 1...  5 6 7 8 9 10 ... 86 Next >