< Prev 1...  6 7 8 9 10 11 ... 86 Next >
 • 71.
  Website Description
 • Opis strony internetowej

  Translated bysimek on 2011-09-16 (Report this user)

 • 72.
  My Presets
 • Moje ustawienia

  Translated bymazdac on 2010-06-10 (Report this user)

 • 73.
  Where do you get all those different machines?
 • Gdzie trzymacie wszystkie te maszyny?

  Translated bymazdac on 2010-06-10 (Report this user)

 • 74.
  See <a href="/documentation#HowToCreateANewScreenshotFactory">HowToCreateANewScreenshotFactory</a>. The factory password is your user account password on browsershots.org.
 • Patrz HowToCreateANewScreenshotFactory. Hasłem do wytwórni jest hasło konta użytkownika na browsershots.org.

  Translated bymazdac on 2010-06-14 (Report this user)

 • 75.
  Requests
 • Żądań
 • 76.
  Then they will make screenshots and upload them to our central dedicated server for your review.
 • Potem wykonają zrzuty ekranu i prześlą je do naszego serwera a ty je zobaczysz.

  Translated bytruecsspr0 on 2011-09-16 (Report this user)

 • 77.
  Too many votes for one design from same user.
 • Za dużo głosów na jeden projekt od tego samego użytkownika.

  Translated bymazdac on 2010-06-12 (Report this user)

 • 78.
  Show Status
 • Pokaż stan.

  Translated bymazdac on 2010-06-12 (Report this user)

 • 79.
  Javascript
 • Javascript
 • 80.
  Submit bug reports, feature requests, patches
 • Wyślij raporty o błędach, żądania nowych funkcjonalności, łatki

  Translated bymazdac on 2010-06-12 (Report this user)

< Prev 1...  6 7 8 9 10 11 ... 86 Next >