< Prev 1...  6 7 8 9 10 11 ... 86 Next >
 • 71.
  Access Denied
 • brak dostępu
 • 72.
  (on Windows)
 • (na Windows)

  Translated byorneo1212 on 2010-06-10 (Report this user)

 • 73.
  Requested
 • Zażądane
 • 74.
  Language
 • Język

  Translated byorneo1212 on 2010-06-10 (Report this user)

 • 75.
  Troubleshooting
 • Rozwiązywanie problemów

  Translated bymazdac on 2010-06-10 (Report this user)

 • 76.
  Yes, even for inclusion in closed, for-cost works. It would be nice if you'd mention that you used browsershots.org for the screenshots, but you don't have to.
 • Tak, nawet w zamkniętych, nastawionych na zysk pracach. Ale sprawiłbyś nam radość, gdybyś zaznaczył, że użyłeś browsershots.org

  Translated bymazdac on 2010-06-14 (Report this user)

 • 77.
  Browsershots was blocked by %(robots_txt_link)s.
 • Browsershots został zablokowany przez %(robots_txt_link)s.

  Translated bymazdac on 2010-06-10 (Report this user)

 • 78.
  Last Upload
 • Ostatnio wysłane

  Translated bymazdac on 2010-06-13 (Report this user)

 • 79.
  The source code for this project is available from the Subversion repositories or in the released ZIP files.
 • Kod źródłowy projektu dostępny jest w repozytorum Subversion lub w opublikowanych archiwach ZIP.

  Translated bymazdac on 2010-06-14 (Report this user)

 • 80.
  Starting
 • Uruchamianie
< Prev 1...  6 7 8 9 10 11 ... 86 Next >