< Prev 1...  7 8 9 10 11 12 ... 86 Next >
 • 81.
  <em>Email</em>: A valid email address to receive link code. It will also be used for future correspondence regards link changes.
 • Email: Poprawny adres email, aby otrzymać kod linku. Będzie on również używany do korespondencji chodzi o zmiany linku.

  Translated bytruecsspr0 on 2011-09-16 (Report this user)

 • 82.
  Download All
 • Pobierz wszystko
 • 83.
  Operating System
 • System operacyjny
 • 84.
  Remember
 • Zapamiętaj

  Translated bytruecsspr0 on 2010-06-04 (Report this user)

 • 85.
  Hardware
 • Sprzęt
 • 86.
  Flash
 • Flash
 • 87.
  The default expiration time is 30 minutes, but you can extend it with a button on the website overview page.
 • Domyślnym czasem po którym zlecenie wygasa jest 30 minut, możesz przedłużyć ten czas poprzez przycisk na podstronie podglądu zrzutów dla zleconej strony.

  Translated bymazdac on 2010-06-11 (Report this user)

 • 88.
  Malformed URL (spaces in server name).
 • Nieprawidłowy url (spacje w nazwie serwera).
 • 89.
  Date
 • Data
 • 90.
  Problem report should be shorter than 200 characters.
 • Raport dotyczący problemu powinien być krótszy niż 200 znaków.

  Translated bystrebski on 2010-06-20 (Report this user)

< Prev 1...  7 8 9 10 11 12 ... 86 Next >