< Prev 1...  7 8 9 10 11 12 ... 86 Next >
 • 81.
  Activate this browser
 • Włącz tą przeglądarkę.

  Translated bymazdac on 2010-06-12 (Report this user)

 • 82.
  You can use your computer at the same time, and if the system load is over a configurable limit, the screenshot factory program will stop making screenshots until the system is idle again.
 • Możesz używać komputera w tym samym czasie, jeśli obciążenie systemu przekroczy wyznaczony limit, wytwórnia zrzutów zawiesi swoją działanośc do momentu spadku obciążenia systemu.

  Translated bymazdac on 2010-06-13 (Report this user)

 • 83.
  Profanities
 • Wulgaryzmy
 • 84.
  A main link to Browsershots homepage is required to complete the link exchange.
 • Głównym link do browsershots jest wymagane do ukończenia wymiany linków.
 • 85.
  Color
 • Głębia kolorów
 • 86.
  As with most open-source projects, positive feedback from visitors can be a great motivation factor.
 • Jak w przypadku większości projektów open-source, pozytywne opinie od użytkowników mogą być wspaniałym czynnikiem motywującym.

  Translated bymazdac on 2010-06-13 (Report this user)

 • 87.
  web designs
 • projektów stron

  Translated bymazdac on 2010-06-14 (Report this user)

 • 88.
  Javascript is not %(javascript)s.
 • Javascript nie jest w wersji %(javascript)s.
 • 89.
  Username must be between 3 and 30 characters in length.
 • Nazwa użytkownika musi mieć długość od 3 do 30 znaków.
 • 90.
  Save as Preset
 • Zapisz ustawienia

  Translated bystrebski on 2010-06-20 (Report this user)

< Prev 1...  7 8 9 10 11 12 ... 86 Next >