< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 82 Next >
 • 1.
  Password retrieval request has expired.
 • Żądanie odzyskania hasła wygasło.

  Translated bysimek on 2010-06-04 (Report this user)

 • 2.
  Could not get page content from %(hostname)s.
 • Nie udało się odczytać zawartości strony z hosta %(hostname)s.
 • 3.
  You have reached the maximum attempts for resending activation link to your current email address.
 • Maksymalna liczba prób ponownego przesłania odnośnika aktywacyjnego na Twój obecny adres e-mail została osiągnięta.

  Translated bymanveru on 2010-06-04 (Report this user)

 • 4.
  Hashkey
 • Hash
 • 5.
  Screenshots
 • Zrzuty ekranu
 • 6.
  Line #%(line_number)d is too long (%(char_count)d characters).
 • Linia #%(line_number)d jest zbyt długa (%(char_count)d znaków).

  Translated bymazdac on 2010-06-10 (Report this user)

 • 7.
  Your PayPal email address is %(paypal_email)s (same as for your Browsershots account).
 • Twój adres e-mail PayPal to %(paypal_email)s (taki sam jak dla konta Browsershots)

  Translated bymazdac on 2010-06-12 (Report this user)

 • 8.
  Updates
 • Aktualizacje
 • 9.
  Please visit http://browsershots.org/links/confirm/%(id)s for instructions and link codes.
 • Proszę odwiedzić stronę http://browsershots.org/links/confirm/%(id)s po instrukcje i kody odnośników.

  Translated bystrebski on 2011-10-05 (Report this user)

 • 10.
  Queue
 • Kolejka
< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 82 Next >