< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 82 Next >
 • 1.
  Please write the problem report in English.
 • Prosimy przesyłać raporty dotyczące problemu napisane w języku angielskim.

  Translated bystrebski on 2010-06-20 (Report this user)

 • 2.
  Store your screenshots on our server for longer time.
 • Przechowuj swoje zrzuty na naszym serwerze przez dłuższy czas/

  Translated bymazdac on 2010-06-12 (Report this user)

 • 3.
  You need to select a browser first to modify its configurations.
 • Aby zmienić konfigurację, najpierw powinieneś ją wybrać.

  Translated bymazdac on 2010-06-12 (Report this user)

 • 4.
  Your invoices will appear here when you make a purchase.
 • Twoje rachunki pojawią się tutaj gdy dokonasz zakupu.

  Translated bymazdac on 2010-06-12 (Report this user)

 • 5.
  Java versions
 • Obsługiwane wersje javy
 • 6.
  Screenshot request group
 • Lista zleceń zrzutów ekranu
 • 7.
  Registration using free email addresses is prohibited. Please supply a different email address.
 • Rejestracja przy użyciu darmowych adresów e-mail jest zabroniona. Proszę podać inny adres e-mail.

  Translated bymanveru on 2010-06-13 (Report this user)

 • 8.
  This is not %(browser)s.
 • To nie jest przeglądarka %(browser)s.
 • 9.
  Website Tags
 • Etykiety strony internetowej

  Translated bysimek on 2011-09-16 (Report this user)

 • 10.
  Billing Address
 • Adres e-mail
< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 82 Next >