< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 82 Next >
 • 1.
  Unsubscribe
 • Anuluj subskrypcję

  Translated bystrebski on 2010-06-04 (Report this user)

 • 2.
  The best solution on Windows is to install the browser in a subdirectory of the shotfactory folder, e.g. shotfactory\firefox30, then enter firefox30\firefox.exe in the browser command field.
 • Najlepszym rozwiązaniem dla Windows jest instalacja przeglądarki w podkatalogu głównego katalogu wytwórni zrzutów, np. shotfactory\firefox30, następnie wprowadź firefox30\firefox.exe jako linię poleceń przeglądarki.

  Translated bymazdac on 2010-06-13 (Report this user)

 • 3.
  What browsers do we need at the moment?
 • Jakich przeglądarek potrzebujemy w tej chwili?

  Translated bystrebski on 2013-03-17 (Report this user)

 • 4.
  Change Email Address
 • Zmień adres e-mail

  Translated bystrebski on 2010-06-04 (Report this user)

 • 5.
  There were already %(count)d screenshot requests from your IP today.
 • Z twojego adresu ip wysłano już dziś %(count)d zleceń zrzutów ekranu.
 • 6.
  Priority processing for <strong>%(username)s</strong> (%(duration)s for <strong>%(symbol)s%(amount)s</strong> %(currency)s)
 • Przetwarzanie priorytetowe dla %(username)s (%(duration)s za %(symbol)s%(amount)s %(currency)s)

  Translated bymazdac on 2010-06-12 (Report this user)

 • 7.
  Rating
 • Ocena

  Translated bymazdac on 2010-06-13 (Report this user)

 • 8.
  Title
 • Tytuł

  Translated bymazdac on 2010-06-13 (Report this user)

 • 9.
  Factory Name
 • Nazwa wytwórni

  Translated bymazdac on 2010-06-10 (Report this user)

 • 10.
  Major
 • Główny
< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 82 Next >