< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 82 Next >
 • 1.
  This project is concerned with a favorite problem of web designers: websites look different in other browsers. Testing a new site in many browsers can be quite time-consuming.
 • Projekt poświęcony jest ulubionemu problemowi projektantów stron: strona wygląda różnie na różnych przeglądarkach. Testowanie nowej strony na wielu przeglądarkach może być czasochłonne.

  Translated bymazdac on 2010-06-14 (Report this user)

 • 2.
  Search
 • Szukaj

  Translated bytruecsspr0 on 2010-06-04 (Report this user)

 • 3.
  Failed to add link
 • Błąd dodawania odnośnika

  Translated bystrebski on 2011-09-16 (Report this user)

 • 4.
  Operating System
 • System operacyjny
 • 5.
  The server did not send a content type header.
 • Server nie wysłał zawartości nagłówka.

  Translated bystrebski on 2013-03-17 (Report this user)

 • 6.
  This is not the requested Java version.
 • To nie jest zażądana wersja javy.
 • 7.
  Your password has been changed.
 • Twoje hasło zostało zmienione.

  Translated bytruecsspr0 on 2010-06-04 (Report this user)

 • 8.
  Activate this browser
 • Włącz tą przeglądarkę.

  Translated bymazdac on 2010-06-12 (Report this user)

 • 9.
  There were already %(count)d screenshot requests for this website today.
 • Wybrana strona była już dziś zlecana do przetworzenia %(count)d razy.
 • 10.
  Title
 • Tytuł

  Translated bymazdac on 2010-06-13 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 82 Next >