< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 82 Next >
 • 1.
  The last poll came from this IP address.
 • Ostatnie zapytanie pochodziło z tego adresu ip.
 • 2.
  Image Link
 • Odnośnik obrazka

  Translated bystrebski on 2011-09-16 (Report this user)

 • 3.
  Browser Compatibility Test
 • Test kompatybilności z przeglądarkami

  Translated bymazdac on 2010-06-14 (Report this user)

 • 4.
  Please use the codes below and keep the link text or alt text intact.
 • Proszę używać poniższych kodów i zachować tekst linku lub alt nienaruszony.

  Translated bytruecsspr0 on 2011-09-16 (Report this user)

 • 5.
  The response did not contain a Location header.
 • Odpowiedź nie zawiera nagłówka "Lokalizacja"

  Translated bystrebski on 2010-06-20 (Report this user)

 • 6.
  Sponsor
 • Sponsor
 • 7.
  Screenshot
 • Zrzut ekranu
 • 8.
  Screen Height
 • Wysokość ekranu
 • 9.
  Check Browser Compatibility, Cross Platform Browser Test
 • Sprawdź kompatybilność przeglądarek, międzyplatformowy test przeglądarek

  Translated bymazdac on 2010-06-10 (Report this user)

 • 10.
  Server failed to respond within %d seconds.
 • Serwer nie odpowiedział przez %d sekund.

  Translated bymazdac on 2010-06-14 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 82 Next >