< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 82 Next >
 • 1.
  As with most open-source projects, positive feedback from visitors can be a great motivation factor.
 • Jak w przypadku większości projektów open-source, pozytywne opinie od użytkowników mogą być wspaniałym czynnikiem motywującym.

  Translated bymazdac on 2010-06-13 (Report this user)

 • 2.
  Register
 • Zarejestruj
 • 3.
  For your convenience, you may get free accounts from our partner sites with your Browsershots profile by clicking the links below.
 • Dla Twej wygody możesz uzyskać bezpłatne konta na naszych stronach partnerskich wykorzystując swój profil Browsershot. Wystarczy kliknąć poniższe odnośniki.

  Translated bystrebski on 2012-07-16 (Report this user)

 • 4.
  All Browsers
 • Wszystkie przeglądarki

  Translated bystrebski on 2013-03-17 (Report this user)

 • 5.
  Request a new screenshot of %(browser_name)s on %(platform_name)s?
 • Zlecić zrobienie nowego zrzutu z %(browser_name)s na %(platform_name)s?

  Translated bymazdac on 2010-06-14 (Report this user)

 • 6.
  Line #%(line_number)d is too long (%(char_count)d characters).
 • Linia #%(line_number)d jest zbyt długa (%(char_count)d znaków).

  Translated bymazdac on 2010-06-10 (Report this user)

 • 7.
  Delete Account
 • Usuń konto

  Translated bytruecsspr0 on 2010-06-04 (Report this user)

 • 8.
  Your PayPal email address is %(paypal_email)s (same as for your Browsershots account).
 • Twój adres e-mail PayPal to %(paypal_email)s (taki sam jak dla konta Browsershots)

  Translated bymazdac on 2010-06-12 (Report this user)

 • 9.
  Screen Sizes
 • Obsługiwane rozdzielczości ekranu
 • 10.
  You submitted a link (%(url)s) to our link directory on %(date)s.
 • Dodałeś link (%(url)s) do naszego katalogu %(date)s.

  Translated bytruecsspr0 on 2011-09-16 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 82 Next >