< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 82 Next >
 • 1.
  Short
 • Krótki

  Translated byorneo1212 on 2010-06-10 (Report this user)

 • 2.
  You can also use this page when you've changed settings or updated the browser.
 • Możesz też użyć tej strony jeżeli zmieniłeś ustawienia lub uaktualniłeś przeglądarkę.
 • 3.
  You are not authorized to view this page.
 • Nie zostałeś upoważniony do oglądania tej strony

  Translated bymazdac on 2010-06-10 (Report this user)

 • 4.
  Suggest a new feature
 • Zaproponuj nową funkcję

  Translated bytruecsspr0 on 2010-06-04 (Report this user)

 • 5.
  This email address is already in use.
 • Ten adres e-mail jest już używany.

  Translated bystrebski on 2010-06-04 (Report this user)

 • 6.
  Overall Statistics
 • Statystki - ogólne

  Translated bymazdac on 2010-06-10 (Report this user)

 • 7.
  View factory details
 • Pokaż szczegóły wytwórni

  Translated bymazdac on 2010-06-12 (Report this user)

 • 8.
  Preset has been updated successfully.
 • Ustawienie zostało zaktualizowane pomyślnie.

  Translated bymazdac on 2010-06-10 (Report this user)

 • 9.
  Language
 • Język

  Translated byorneo1212 on 2010-06-10 (Report this user)

 • 10.
  Receive updates about new features from us.
 • Otrzymuj informacje dotyczące nowych funkcjonalności.

  Translated bysimek on 2010-06-04 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 82 Next >