< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 82 Next >
 • 1.
  Most of these are normal desktop machines with domestic broadband internet. Distributed community processing ensures O/S and browser diversity, but it makes quality assurance much harder.
 • Większość z nich to zwykłe komputery biurkowe z lokalnym przyłączem do sieci internet. Rozproszone przetwarzanie zapewnia różnorodność systemów oraz przeglądarek, ale sprawia problemy przy zachowaniu jakości.

  Translated bymazdac on 2010-06-13 (Report this user)

 • 2.
  Password reset email sent
 • Wysłano e-mail resetujący hasło

  Translated bystrebski on 2010-06-04 (Report this user)

 • 3.
  Factories
 • Wytwórnie

  Translated bymazdac on 2010-06-14 (Report this user)

 • 4.
  Registration using free email addresses is prohibited. Please supply a different email address.
 • Rejestracja przy użyciu darmowych adresów e-mail jest zabroniona. Proszę podać inny adres e-mail.

  Translated bymanveru on 2010-06-13 (Report this user)

 • 5.
  User Agent
 • Identyfikator przeglądarki
 • 6.
  Remember me on this computer
 • Zapamiętaj mnie na tym komputerze

  Translated bytruecsspr0 on 2010-06-04 (Report this user)

 • 7.
  Factory error message
 • Treść błędu wytwórni

  Translated bymazdac on 2010-06-13 (Report this user)

 • 8.
  Bytes
 • Bajtów

  Translated byorneo1212 on 2010-06-10 (Report this user)

 • 9.
  Browsershots tests your website's compatability on different browsers by taking screenshots of your web pages rendered by real browsers on different operating systems.
 • Serwis Browsershots testuje kompatybillność i prawidłowe wyświetlanie twojej strony poprzez stworzenie jej zrzutów ekranu po wygenerowaniu przez prawdziwe, różne przeglądarki, działające pod różnymi systemami operacyjnymi.

  Translated bymazdac on 2010-06-14 (Report this user)

 • 10.
  Date
 • Data
< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 82 Next >