< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 82 Next >
 • 1.
  First Name
 • Imię

  Translated bystrebski on 2010-06-04 (Report this user)

 • 2.
  New Email
 • Nowy e-mail

  Translated bystrebski on 2010-06-04 (Report this user)

 • 3.
  Redirected
 • Przekierowany
 • 4.
  Web Design Gallery
 • Galeria projektów stron

  Translated bymazdac on 2010-06-14 (Report this user)

 • 5.
  Sign In
 • Zaloguj

  Translated bymilimetr88 on 2010-06-10 (Report this user)

 • 6.
  Browser Group
 • Grupa przeglądarek
 • 7.
  Get an account now
 • Załóż konto teraz

  Translated bytruecsspr0 on 2010-06-04 (Report this user)

 • 8.
  For example, you could save the following in /usr/local/bin/opera-newpage and then enter opera-newpage in the browser command field:
 • Na przykład, możesz zachować poniższy skrypt jako /usr/local/bin/opera-newpage a następnie uruchomić poprzez wydanie w linii poleceń prostego "opera-newpage":

  Translated bymazdac on 2010-06-12 (Report this user)

 • 9.
  Change Password
 • Zmień hasło

  Translated bytruecsspr0 on 2010-06-04 (Report this user)

 • 10.
  Request Groups
 • Grupy zleceń

  Translated bymazdac on 2010-06-10 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 82 Next >