< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 82 Next >
 • 1.
  My Account
 • Moje konto

  Translated bytruecsspr0 on 2010-06-04 (Report this user)

 • 2.
  Screen Size
 • Rozdzielczość ekranu
 • 3.
  Last Upload
 • Ostatnio wysłane

  Translated bymazdac on 2010-06-13 (Report this user)

 • 4.
  This is not the requested operating system.
 • To nie jest zażądany system operacyjny.
 • 5.
  As of May 2010, we have enough disk space to keep screenshots for one month after the last visit.
 • Po maju 2010 roku, mamy wystarczające zasoby aby przechowywać zrzuty stron przez miesiąc od ostatniej wizyty.

  Translated bymazdac on 2010-06-14 (Report this user)

 • 6.
  For example, you could save the following in /usr/local/bin/opera-newpage and then enter opera-newpage in the browser command field:
 • Na przykład, możesz zachować poniższy skrypt jako /usr/local/bin/opera-newpage a następnie uruchomić poprzez wydanie w linii poleceń prostego "opera-newpage":

  Translated bymazdac on 2010-06-12 (Report this user)

 • 7.
  How did you come up with the idea?
 • Jak wpadłeś na pomysł?

  Translated bymazdac on 2010-06-14 (Report this user)

 • 8.
  Next
 • Dalej

  Translated bypiatkosia.apt on 2010-06-04 (Report this user)

 • 9.
  This email address is already in use. Please supply a different email address.
 • Ten adres e-mail jest obecnie w użytku. Proszę podać inny adres e-mail.

  Translated bymanveru on 2010-06-04 (Report this user)

 • 10.
  If NOTHING found in junk/spam folder, you may log in with your username and password, change a new email address and request a resend.
 • Jeśli wiadomość nie odnalazła się w folderze spamu, można zalogować się przy użyciu swojej nazwy użytkownika i hasła, zmienić adres e-mail na nowy i zarządać ponownej wysyłki.

  Translated bymanveru on 2010-06-04 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 82 Next >