< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 82 Next >
 • 1.
  Documentation
 • Dokumentacja
 • 2.
  Some pages on browsershots.org are also protected, mainly to keep screenshot result pages out of search engines.
 • Niektóre strony na browsershots.org są chronione, przeważnie aby strona wynikowa zrobionych zrzutów nie została odnaleziona przez roboty wyszukiwarek internetowych.

  Translated bymazdac on 2010-06-14 (Report this user)

 • 3.
  Could not connect to %(hostname)s.
 • Wystąpił błąd połączenia do hosta %(hostname)s.
 • 4.
  Report a problem with this screenshot?
 • Zgłosić problem z tym zrzutem ekranu?
 • 5.
  From Your Factories
 • Z twoich wytwórni

  Translated bymazdac on 2010-06-12 (Report this user)

 • 6.
  Screenshot Request Queue
 • Kolejka zleceń zrzutów ekranu
 • 7.
  View factory details
 • Pokaż szczegóły wytwórni

  Translated bymazdac on 2010-06-12 (Report this user)

 • 8.
  Password mismatch.
 • Błąd hasła.
 • 9.
  Loading
 • Ładowanie
 • 10.
  FAQ
 • FAQ

  Translated bytruecsspr0 on 2010-06-14 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 82 Next >