< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >
 • 1.
  As of May 2010, we have enough disk space to keep screenshots for one month after the last visit.
 • Începând cu mai 2010, avem destul spaţiu pe disc pentru a păstra capturile de ecran pentru o perioadă de o lună de la ultima vizită.

  Translated byradubuterezpatricia on 2010-06-14 (Report this user)

 • 2.
  Please <a href="mailto:support@browsershots.org">let us know if</a> you have questions or feedback.
 • Vă rugăm să ne anunțați dacă aveți întrebări sau opinii.

  Translated byradubuterezpatricia on 2010-06-14 (Report this user)

 • 3.
  Your website (%(url)s) is not reachable.
 • Site-ul dumneavoastră (%(url)s) nu poate fi accesat.

  Translated byrodearo on 2011-09-16 (Report this user)

 • 4.
  %(seconds)d s
 • %(seconds)d s
 • 5.
  Please check out the <a href="/documentation">Documentation</a> and <a href="/faq">FAQ</a> pages for more information.
 • 6.
  Overall Statistics
 • Statistici generale

  Translated byradubuterezpatricia on 2010-06-14 (Report this user)

 • 7.
  Banner
 • Blocaj

  Translated bydeliascumpika on 2010-06-14 (Report this user)

 • 8.
  Your activation link is incorrect.
 • Legătura de activare este incorectă.

  Translated bymuntealb on 2010-06-04 (Report this user)

 • 9.
  Password
 • Parolă

  Translated bymuntealb on 2010-06-04 (Report this user)

 • 10.
  The server is temporarily down for maintenance. It will be back online in 60 minutes. Thank you for your patience.
 • Serverul este pentru un timp deconectat pentru întreținere. Va fi înapoi online în 60 de minute. Mulțumim pentru înțelegere.

  Translated bycristian.nistor on 2010-06-04 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >