< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 79 Next >
 • 21.
  Are you sure to remove this preset?
 • Sunteți sigur că vreți să eliminați această presetare?

  Translated byradubuterezpatricia on 2010-06-14 (Report this user)

 • 22.
  Privacy
 • Politica de confidenţialitate

  Translated byrodearo on 2012-07-15 (Report this user)

 • 23.
  Update Profile
 • Actualizează profilul

  Translated bytelecan_dan on 2010-06-11 (Report this user)

 • 24.
  Back to Homepage
 • Înapoi la Pagina de Acasă

  Translated bymuntealb on 2010-06-04 (Report this user)

 • 25.
  Main link verified. %(count)d additional links verified.
 • Legătură principală verificată. %(count)d legături adiționale verificate.

  Translated byradubuterezpatricia on 2011-09-16 (Report this user)

 • 26.
  Pending Requests
 • Cereri în aşteptare
 • 27.
  Name must start with a lowercase letter.
 • Numele trebuie să înceapă cu minusculă.

  Translated byradubuterezpatricia on 2010-06-11 (Report this user)

 • 28.
  Hostname (lowercase)
 • Gazdă (cu minuscule)

  Translated byradubuterezpatricia on 2010-06-11 (Report this user)

 • 29.
  The page is not finished loading.
 • Pagina nu a fost încărcată în întregime.
 • 30.
  This service is for HTML or XHTML content.
 • Acest serviciu este pentru conținut HTML sau XHML.

  Translated bydeliascumpika on 2010-06-13 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 79 Next >