< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 79 Next >
 • 31.
  User Profile For %(username)s
 • Profil de Utilizator pentru %(username)s

  Translated bymuntealb on 2010-06-04 (Report this user)

 • 32.
  Browser Compatibility Test
 • Test compatibilitate browser

  Translated bycristian.nistor on 2010-06-14 (Report this user)

 • 33.
  Password retrieval request is invalid.
 • Cerere recuperare parolă invalidă.

  Translated bycristian.nistor on 2010-06-04 (Report this user)

 • 34.
  for %(url)s
 • pentru %(url)s
 • 35.
  Submitted %(interval)s ago
 • Trimis acum %(interval)s
 • 36.
  Sign up
 • Înregistrați-vă

  Translated byradubuterezpatricia on 2010-06-11 (Report this user)

 • 37.
  Public beta test started in February 2005. The first public release was in March 2005. The project was rewritten completely between v0.2.6 and v0.3-alpha1, and again for v0.4-beta1 (transition to the Django framework).
 • Testarea beta publica a început în Februarie 2005. Prima lansare publică a fost în Martie 2005. Proiectul a fost rescris complet între versiunile 0.2.6 și 0.3-alpha1 și din nou pentru versiunea 0.4-beta1 (tranziția la framework-ul Django).

  Translated bythutat on 2010-07-02 (Report this user)

 • 38.
  Failed to add link
 • Legătura nu s-a putut adăuga.

  Translated byradubuterezpatricia on 2011-09-16 (Report this user)

 • 39.
  Latest Searches
 • Ultimele căutări

  Translated bydeliascumpika on 2010-06-14 (Report this user)

 • 40.
  This service is for HTML or XHTML content.
 • Acest serviciu este pentru conținut HTML sau XHML.

  Translated bydeliascumpika on 2010-06-13 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 79 Next >