< Prev 1...  3 4 5 6 7 8 ... 79 Next >
 • 41.
  Please enter the code in the image below.
 • Introduceţi codul din imaginea de mai jos.

  Translated bymuntealb on 2010-06-04 (Report this user)

 • 42.
  Also, if your requested configuration is too specific (e.g. specific Flash or Java version) there may not be matching screenshot factories all the time. Try the <em>Don't care</em> setting for quicker results.
 • De asemenea, dacă configurația dumneavoastră este prea precisă (exp. o versiune precisă de Flash sau de Java) este posibil să nu existe mereu potriviri ale fabricilor de capturi de ecran. Încercați opțiunea Nu contează pentru rezultate mai rapide.

  Translated byradubuterezpatricia on 2010-06-14 (Report this user)

 • 43.
  Screen Sizes
 • Dimensiuni ecran
 • 44.
  Other pages on the same domain
 • Alte pagini de pe acelaşi domeniu
 • 45.
  Screenshot Factory "%(name)s"
 • Fabrica de capturi de ecran "%(name)s"

  Translated byradubuterezpatricia on 2010-06-14 (Report this user)

 • 46.
  The following errors were detected automatically on the server.
 • Următoarele erori au fost detectate auomat pe server.

  Translated bydeliascumpika on 2010-06-13 (Report this user)

 • 47.
  On Windows, the screenshot factory program uses the desktop, so you will have to stop it when you want to use the computer.
 • În Windows, programul fabricii de capturi de ecran folosește spațiul de lucru, așa că va trebui să-l închideți atunci când vreți să folosiți calculatorul.

  Translated byradubuterezpatricia on 2010-06-14 (Report this user)

 • 48.
  Priority processing for <strong>%(username)s</strong> (%(duration)s for <strong>%(symbol)s%(amount)s</strong> %(currency)s)
 • Procesare prioritate pentru %(username)s (%(duration)s pentru %(symbol)s%(amount)s %(currency)s)

  Translated bycristian.nistor on 2010-06-15 (Report this user)

 • 49.
  Link Text Incorrect
 • Textul legăturii este incorect.

  Translated byradubuterezpatricia on 2011-09-16 (Report this user)

 • 50.
  Quick Links
 • Legături Rapide

  Translated bydeliascumpika on 2010-06-11 (Report this user)

< Prev 1...  3 4 5 6 7 8 ... 79 Next >