< Prev 1...  3 4 5 6 7 8 ... 79 Next >
 • 41.
  Your automatic payments from Browsershots will be sent to this email address.
 • Plăţile tale automate din Brwosershots vor fi trimise la această adresă de email.

  Translated bycristian.nistor on 2010-06-14 (Report this user)

 • 42.
  Malformed URL (server name not specified).
 • Adresă url deformată (numele server-ului nu a fost specificat).
 • 43.
  As with most open-source projects, positive feedback from visitors can be a great motivation factor.
 • Ca în cazul celor mai multe proiecte de open-source (sursă deschisă), reacții pozitive de la vizitatori pot fi un factor motivațional important.

  Translated byradubuterezpatricia on 2010-06-11 (Report this user)

 • 44.
  Last Upload
 • Ultima încărcare
 • 45.
  Too many votes for one design from same user.
 • Prea multe voturi pentru un design al aceluiași utilizator.

  Translated byradubuterezpatricia on 2010-06-11 (Report this user)

 • 46.
  Forgot password?
 • Ați uitat parola?

  Translated bytelecan_dan on 2010-06-04 (Report this user)

 • 47.
  for "%(keyword)s"
 • după "%(keyword)s"

  Translated bymuntealb on 2010-06-07 (Report this user)

 • 48.
  Password reset email sent
 • Mesaj de resetare parolă trimis

  Translated byradubuterezpatricia on 2010-06-04 (Report this user)

 • 49.
  Where?
 • Unde?

  Translated byradubuterezpatricia on 2010-06-11 (Report this user)

 • 50.
  The best solution on Windows is to install the browser in a subdirectory of the shotfactory folder, e.g. shotfactory\firefox30, then enter firefox30\firefox.exe in the browser command field.
 • Cea mai bună soluție în Windows este de a instala browser-ul într-un subdirector al dosarului shotfactory, de exemplu shotfactory\firefox30, apoi de a introduce firefox30\firefox.exe în câmpul de comandă al browser-ului.

  Translated byradubuterezpatricia on 2010-06-14 (Report this user)

< Prev 1...  3 4 5 6 7 8 ... 79 Next >