< Prev 1...  81 82 83 84 85 86 Next >
 • 831.
  This is not the requested Javascript version.
 • Aceasta nu este versiunea de javascript cerută.
 • 832.
  A number of distributed computers will open your website in their browser.
 • Un număr de computere repartizate vor deschide pagina dumneavoastră web în browser-ul lor.

  Translated byradubuterezpatricia on 2010-06-11 (Report this user)

 • 833.
  <em>Language</em>: Please use English if possible although other languages are supported as well.
 • Limbă: Vă rugăm să folosiți limba engleză, dacă este posibil, chiar dacă sunt suportate și alte limbi străine.

  Translated byradubuterezpatricia on 2011-09-16 (Report this user)

 • 834.
  Your password has been successfully changed
 • Parola ta a fost schimbată cu succes

  Translated bydreadknight on 2010-06-04 (Report this user)

 • 835.
  See <a href="/documentation#HowToCreateANewScreenshotFactory">HowToCreateANewScreenshotFactory</a>. The factory password is your user account password on browsershots.org.
 • Accesați HowToCreateANewScreenshotFactory. Parola din fabrică este parola dumneavoastră de utilizator pe browsershots.org.

  Translated byradubuterezpatricia on 2010-06-11 (Report this user)

 • 836.
  On which page did you experience the problem?
 • Pe ce pagină ați întâlnit problema?

  Translated byradubuterezpatricia on 2010-06-11 (Report this user)

 • 837.
  problems
 • probleme

  Translated bydeliascumpika on 2010-06-13 (Report this user)

 • 838.
  Version
 • Versiune
 • 839.
  You can use your computer at the same time, and if the system load is over a configurable limit, the screenshot factory program will stop making screenshots until the system is idle again.
 • Puteți folosi calculatorul dumneavoastră în același timp, iar dacă încărcarea sistemului depășește o limită configurabilă, programul fabricii de capturi de ecran se va opri din realizarea capturilor de ercan până când sistemul va fi din nou inactiv.

  Translated byradubuterezpatricia on 2010-06-14 (Report this user)

 • 840.
  Where?
 • Unde?

  Translated byradubuterezpatricia on 2010-06-11 (Report this user)

< Prev 1...  81 82 83 84 85 86 Next >