< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 79 Next >
 • 1.
  If you didn't request this, you don't need to do anything; you won't receive any more email from us, and the request will expire automatically in %(expiration_days)s days.
 • Dacă nu ai cerut aceasta, nu trebuie să faci ceva, nu vei mai primi alte mesaje email de la noi, şi cererea va expira în mod automat in %(expiration_days)s zile.

  Translated bycristian.nistor on 2010-06-04 (Report this user)

 • 2.
  Keyword
 • Cuvânt-cheie

  Translated bytelecan_dan on 2010-06-07 (Report this user)

 • 3.
  Cancel
 • Anulează

  Translated bymuntealb on 2010-06-04 (Report this user)

 • 4.
  This is not the requested Java version.
 • Aceasta nu este versiunea de java cerută.
 • 5.
  The problem: cross-browser incompatibilities
 • Problema: incompatibilitate cross-browser

  Translated bycristian.nistor on 2010-06-15 (Report this user)

 • 6.
  The PayPal buttons will appear here when you <a href="/accounts/signin?next=/priority">log in</a>.
 • Butoanele PayPal vor apărea aici când vă veți autentifica.

  Translated byradubuterezpatricia on 2010-06-11 (Report this user)

 • 7.
  Your web address has been updated.
 • Adresa dumneavoastră web a fost actualizată.

  Translated byradubuterezpatricia on 2010-06-11 (Report this user)

 • 8.
  You can also use this page when you've changed settings or updated the browser.
 • Această pagină poate fi folosită şi după modificarea setărilor sau actualizarea browser-ului.
 • 9.
  Quick Links
 • Legături Rapide

  Translated bydeliascumpika on 2010-06-11 (Report this user)

 • 10.
  You submitted a link (%(url)s) to our link directory on %(date)s.
 • Aţi trimis un link (%(url)s) pentru directorul nostru de link-uri la %(date)s.

  Translated byrodearo on 2011-09-16 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 79 Next >