< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >
 • 1.
  Suggest a new feature
 • Navrhnite novú vlastnosť

  Translated byzdposter on 2010-06-04 (Report this user)

 • 2.
  No pending requests.
 • Žiadne čakajúce požiadavky
 • 3.
  Most Clicked
 • Najklikanejší

  Translated bydrexit on 2010-06-13 (Report this user)

 • 4.
  Expire at
 • Vyprší v

  Translated bydrexit on 2010-06-14 (Report this user)

 • 5.
  Maintenance
 • Údržba

  Translated byzdposter on 2010-06-04 (Report this user)

 • 6.
  Failed to add link
 • Nepodarilo sa pridať odkaz

  Translated byquickparser on 2011-09-16 (Report this user)

 • 7.
  Browsershots makes screenshots of your web design in different operating systems and browsers.
 • Browsershots robí screenshoty vašich webových dizajnov na rozličných operačných systémoch a prehliadačoch.

  Translated bydrexit on 2010-06-25 (Report this user)

 • 8.
  Problems per day
 • Problémov za deň

  Translated bydrexit on 2010-06-13 (Report this user)

 • 9.
  Additional links are optional. They will remove "nofollow" tags of your link on category pages in our link directory as follows:
 • Doplnkové odkazy sú dobrovoľné. Odstránia značky "nofollow" Vašich odkazov na stránkach s kategóriami v našej odkazovej zložke ako nasledovné:

  Translated byjack37 on 2011-09-16 (Report this user)

 • 10.
  Please <a href="mailto:support@browsershots.org">let us know if</a> you have questions or feedback.
 • Prosím, dajte nám vedieť ak máte otázky alebo feedback.

  Translated bydrexit on 2012-08-24 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >