< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >
 • 1.
  No
 • Nie

  Translated byzdposter on 2012-07-23 (Report this user)

 • 2.
  Uploads per day
 • Nahratí za deň
 • 3.
  Your password has been changed.
 • Vaše heslo bolo zmené.

  Translated byzdposter on 2010-06-04 (Report this user)

 • 4.
  No problems were reported for this factory.
 • Žiadne problémy neboli nahlásané pre túto stanicu.

  Translated bydrexit on 2010-06-13 (Report this user)

 • 5.
  Percent
 • Percent
 • 6.
  You have reached the maximum attempts for changing email address.
 • Dosiahli ste maximálny počet pokusov pre zmenu emailovej adresy.

  Translated byquickparser on 2010-06-21 (Report this user)

 • 7.
  Send Message
 • Poslať správu

  Translated bybabicvm on 2010-06-04 (Report this user)

 • 8.
  Then they will make screenshots and upload them to our central dedicated server for your review.
 • Potom vytvoria screenshoty a nahrajú ich na náš centrálny dedikovaný server pre kontrolu.

  Translated bydrexit on 2012-08-24 (Report this user)

 • 9.
  Websites With Similar Color Scheme
 • Stránky s podobnou schémou farieb

  Translated bydrexit on 2010-06-13 (Report this user)

 • 10.
  Could not read %(robots_txt_link)s.
 • Nemohol som čítať %(robots_txt_link)s.

  Translated bydrexit on 2010-06-14 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >