< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >
 • 1.
  URL scheme %(scheme)s is not supported.
 • Url schéma %(scheme)s nie je povolená.
 • 2.
  Run a screenshot factory
 • Rozbehnúť stanicu

  Translated bydrexit on 2010-06-21 (Report this user)

 • 3.
  You can use your computer at the same time, and if the system load is over a configurable limit, the screenshot factory program will stop making screenshots until the system is idle again.
 • Váš počítať môžete používať v tom istom čase a keď je systém zaťažený nad nastavený limit vytváranie screenshotov sa pozastaví a spojazdní až vtedy keď bude systém nečinný.

  Translated bydrexit on 2010-07-04 (Report this user)

 • 4.
  As of May 2010, we have enough disk space to keep screenshots for one month after the last visit.
 • Od mája 2010 máme dostatok miesta aby sme mohli vaše screenshoty ponechať na našich serveroch mesiac po poslednom prezretí.

  Translated bydrexit on 2010-06-28 (Report this user)

 • 5.
  Hashkey
 • Hashovací kľúč
 • 6.
  Cancel
 • Zrušiť

  Translated byzdposter on 2010-06-04 (Report this user)

 • 7.
  As with most open-source projects, positive feedback from visitors can be a great motivation factor.
 • Ako pre väčšinu open-source projektov, pozitívny feedback od užívateľov môže byť skvelou motiváciou.

  Translated bydrexit on 2010-07-04 (Report this user)

 • 8.
  Your account has been terminated
 • Váš účet bol zrušený

  Translated byzdposter on 2010-06-04 (Report this user)

 • 9.
  Submitter
 • Odosielateľ
 • 10.
  Only for screenshot factories run by %(admin)s
 • Iba pre screenshotové stroje, ktoré spravuje %(admin)s
< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >