< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >
 • 1.
  Uploaded
 • Nahraté
 • 2.
  Unsubscribed!
 • Odhlásený!

  Translated byStano110 on 2012-07-23 (Report this user)

 • 3.
  Your website (%(url)s) is not reachable.
 • Vaša webstránka (%(url)s) je nedostupná

  Translated byzdposter on 2011-09-16 (Report this user)

 • 4.
  Your Details
 • Vaše detaily

  Translated byzdposter on 2010-06-04 (Report this user)

 • 5.
  Operating Systems
 • Operačné systémy
 • 6.
  %(days)d d
 • %(days)d d
 • 7.
  Total Uploads
 • Totálny počet uploadov

  Translated bydrexit on 2012-08-24 (Report this user)

 • 8.
  Please log in with your username and password.
 • Prosím, prihláste sa s vašim užívateľským menom a heslom.
 • 9.
  The current version 0.4 uses http://api.browsershots.org/xmlrpc/ for the screenshot factory API. You should install a package with "0.4" in the name, or check out the trunk from Subversion.
 • Aktuálna verzia 0.4 používa http://api.browsershots.org/xmlrpc/ pre screenshot továrenskú API. Môžete si nainštalovať balíček s názvom "0.4" v náve alebo si pozrieť úložisko subverzií.

  Translated bydrexit on 2012-08-24 (Report this user)

 • 10.
  Please log into your account first.
 • Prosím, prihláste sa najprv do vášho účtu.

  Translated bydrexit on 2010-06-14 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >