< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >
 • 1.
  Title
 • Názov

  Translated bydrexit on 2010-06-13 (Report this user)

 • 2.
  %(bytes)s bytes
 • %(bytes)s bajtov
 • 3.
  Store your screenshots on our server for longer time.
 • Umiestnite vaše screenshoty na našich serveroch na dlhší čas.

  Translated bydrexit on 2010-06-21 (Report this user)

 • 4.
  Contribute
 • Prispejte

  Translated byquickparser on 2010-06-08 (Report this user)

 • 5.
  Your Website Title
 • Názov vašej web stránky

  Translated byzdposter on 2011-09-16 (Report this user)

 • 6.
  Access Denied
 • prístup odmietnutý
 • 7.
  Verify Here
 • Overiť tu

  Translated bybabicvm on 2010-06-04 (Report this user)

 • 8.
  If you didn't request this, you don't need to do anything; you won't receive any more email from us, and the request will expire automatically in %(expiration_days)s days.
 • Ak ste toto nežiadali, nemusíte nič robiť, nebudete dostávať žiadne ďalšie e-maily od nás, a žiadosť bude automaticky ukončená v %(expiration_days)s.

  Translated byzdposter on 2010-06-04 (Report this user)

 • 9.
  Unknown Website
 • Neznáma webstránka
 • 10.
  Background info
 • Info pozadia

  Translated bydrexit on 2010-07-04 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >