< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >
 • 1.
  Preset "%(preset_name)s" has been removed.
 • Predvoľba "%(preset_name)s" bola odstránená.

  Translated byquickparser on 2010-06-15 (Report this user)

 • 2.
  You must agree to the terms of service to become a member.
 • Musíte súhlasiť s Podmienkami služby, aby ste sa stali členom.
 • 3.
  Recent
 • Najnovšie

  Translated bydrexit on 2010-06-13 (Report this user)

 • 4.
  Bookmark, blog and spread the word
 • Vytvorte si záložku, blogujte a píšte o nás

  Translated bydrexit on 2010-06-13 (Report this user)

 • 5.
  Could not send HTTP request to %(hostname)s.
 • Nepodarilo sa poslať http požiadavku na %(hostname)s.
 • 6.
  searches
 • vyhľadávania

  Translated byzdposter on 2010-06-07 (Report this user)

 • 7.
  Your website (%(url)s) is not reachable.
 • Vaša webstránka (%(url)s) je nedostupná

  Translated byzdposter on 2011-09-16 (Report this user)

 • 8.
  Hide from recent screenshot overview?
 • Skryť z prehľadu posledných screenshotov?
 • 9.
  Priority processing for <strong>%(username)s</strong> (%(duration)s for <strong>%(symbol)s%(amount)s</strong> %(currency)s)
 • Prioritné vybavanie pre %(username)s (%(duration)s for %(symbol)s%(amount)s %(currency)s)

  Translated bydrexit on 2012-08-24 (Report this user)

 • 10.
  Are you sure to remove this preset?
 • Ste si istý, že chcete odstrániť túto predvoľbu?

  Translated bydrexit on 2010-06-14 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >