< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >
 • 1.
  Successfully added 1 browser.
 • 1 prehliadač bol úspešne pridaný.

  Translated bydrexit on 2010-06-14 (Report this user)

 • 2.
  About Us
 • O nás

  Translated byzdposter on 2010-06-04 (Report this user)

 • 3.
  Once you added our links on your website, please provide us with the url to your link page. Our program will verify and activate your link immediately.
 • Keď ste pridali naše odkazy na Vašu webstránku, prosím uveďte URL k Vašej stránke s odkazmi. Náš program overí a aktivuje Váš odkaz okamžite.

  Translated byjack37 on 2011-09-16 (Report this user)

 • 4.
  Everybody can add URLs to the job queue on a central server. Volunteers use a small program to automatically make screenshots of web pages in their browser and upload the results to the server.
 • Každý môže pridávať URL adresy do fronty na centrálnom serveri. Dobrovoľníci používajú malý program, ktorý automaticky vytvára screenshoy webových stránok v ich prehliadačoch a výsledky nahráva na server.

  Translated bydrexit on 2012-08-24 (Report this user)

 • 5.
  <em>Language</em>: Please use English if possible although other languages are supported as well.
 • Jazyk: Podľa možnosti použite angličtinu, aj keď iné jazyky sú podporované tiež.

  Translated byquickparser on 2011-09-16 (Report this user)

 • 6.
  Request Group
 • Skupina požiadaviek
 • 7.
  Occurred
 • Vyskytlo sa
 • 8.
  Activation limit exceed
 • Aktivačný limit bol prekročený

  Translated byzdposter on 2010-06-04 (Report this user)

 • 9.
  No
 • Nie

  Translated byzdposter on 2012-07-23 (Report this user)

 • 10.
  As with most open-source projects, positive feedback from visitors can be a great motivation factor.
 • Ako pre väčšinu open-source projektov, pozitívny feedback od užívateľov môže byť skvelou motiváciou.

  Translated bydrexit on 2010-07-04 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >