< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >
 • 1.
  Are you sure to remove factory "%(name)s" from your account ?
 • Ste si istý, že chcete odstrániť "%(name)s" z vášho účtu?

  Translated bydrexit on 2012-08-19 (Report this user)

 • 2.
  Please enter the code in the image below.
 • Zadajte prosím kód na obrázku nižšie.

  Translated byquickparser on 2010-06-04 (Report this user)

 • 3.
  On Windows, the screenshot factory program uses the desktop, so you will have to stop it when you want to use the computer.
 • Pre Windows program s screenshot stanicou využíva celý systém takže keď chcete počítač využívať musíte tento program zastaviť.

  Translated bydrexit on 2010-07-04 (Report this user)

 • 4.
  What is Browsershots?
 • Čo je browsershots?
 • 5.
  Public beta test started in February 2005. The first public release was in March 2005. The project was rewritten completely between v0.2.6 and v0.3-alpha1, and again for v0.4-beta1 (transition to the Django framework).
 • Verejný beta test začal vo februári 2005. Prvé verejné vydanie bolo v marci 2005. Projekt bol kompletne prepísaný predi verziami v0.2.6 a v0.3-alpha1 a znovu pre verziu v0.4-beta 1 (prechod na Django framework).

  Translated bydrexit on 2012-08-24 (Report this user)

 • 6.
  Please don't change above link text or alt text but you may add additional text to the link if you like.
 • Prosím nemeňte hore uvedený text odkazu alebo alternatívny text, ale môžete pridať doplnkový text do odkazu ak chcete.

  Translated byjack37 on 2011-09-16 (Report this user)

 • 7.
  Maker
 • Tvorca
 • 8.
  Print an invoice for your payment?
 • Chcete si pre Vašu platbu vytlačiť faktúru?

  Translated byquickparser on 2010-06-08 (Report this user)

 • 9.
  Nonces
 • Jednorázové identifikátory
 • 10.
  Errors per hour
 • Chýb za hodinu

  Translated bydrexit on 2010-06-13 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >