< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >
 • 1.
  On Windows, the screenshot factory program uses the desktop, so you will have to stop it when you want to use the computer.
 • Pre Windows program s screenshot stanicou využíva celý systém takže keď chcete počítač využívať musíte tento program zastaviť.

  Translated bydrexit on 2010-07-04 (Report this user)

 • 2.
  Continue Browsing
 • Pokračovať v surfovaní

  Translated byjack37 on 2012-07-23 (Report this user)

 • 3.
  Factory
 • Stroj
 • 4.
  The current version 0.4 uses http://api.browsershots.org/xmlrpc/ for the screenshot factory API. You should install a package with "0.4" in the name, or check out the trunk from Subversion.
 • Aktuálna verzia 0.4 používa http://api.browsershots.org/xmlrpc/ pre screenshot továrenskú API. Môžete si nainštalovať balíček s názvom "0.4" v náve alebo si pozrieť úložisko subverzií.

  Translated bydrexit on 2012-08-24 (Report this user)

 • 5.
  Showcase
 • Ukážka

  Translated bydrexit on 2010-06-14 (Report this user)

 • 6.
  URL (%(url)s) is not valid.
 • URL (%(url)s) nie je platná.

  Translated byquickparser on 2011-09-16 (Report this user)

 • 7.
  The best solution on Windows is to install the browser in a subdirectory of the shotfactory folder, e.g. shotfactory\firefox30, then enter firefox30\firefox.exe in the browser command field.
 • Najlepším riešením pre Windows je inštalácia prehliadača v podzložke zložky továrne na screenshoty, napr. shotfactory\firefox30 a potom napísať firefox30\firefox.exe do príkazového riadku prehliadača.

  Translated bydrexit on 2012-08-24 (Report this user)

 • 8.
  Contribute
 • Prispejte

  Translated byquickparser on 2010-06-08 (Report this user)

 • 9.
  Payment
 • Platba

  Translated bydrexit on 2010-06-13 (Report this user)

 • 10.
  The activation key for your account has expired. Activation keys are only valid for %(days)d days.
 • Platnosť aktivačného kľúča pre váš účet vypršala. Aktivačný kľúč je platný iba %(days)d dní.

  Translated byquickparser on 2010-06-04 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >