< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >
 • 1.
  The best solution on Windows is to install the browser in a subdirectory of the shotfactory folder, e.g. shotfactory\firefox30, then enter firefox30\firefox.exe in the browser command field.
 • Najlepším riešením pre Windows je inštalácia prehliadača v podzložke zložky továrne na screenshoty, napr. shotfactory\firefox30 a potom napísať firefox30\firefox.exe do príkazového riadku prehliadača.

  Translated bydrexit on 2012-08-24 (Report this user)

 • 2.
  This username is already taken. Please choose another.
 • Používateľské meno sa už používa. zvoľte si prosím iné.
 • 3.
  Hashkey
 • Hashovací kľúč
 • 4.
  URL scheme %(scheme)s is not supported.
 • Url schéma %(scheme)s nie je povolená.
 • 5.
  You may also use the url below to remove your link from our directory.
 • Môžete tiež použiť nižšie uvedenú URL adresu a odstrániť váš odkaz z nášho adresára.

  Translated byquickparser on 2011-09-16 (Report this user)

 • 6.
  Current Running
 • Aktuálne beží

  Translated bydrexit on 2012-08-24 (Report this user)

 • 7.
  Tags
 • značky
 • 8.
  Go Back
 • Ísť späť

  Translated bydrexit on 2010-06-13 (Report this user)

 • 9.
  Retrieve Password
 • Obnoviť heslo

  Translated bybabicvm on 2010-06-04 (Report this user)

 • 10.
  My Presets
 • Moje predvoľby

  Translated bydrexit on 2010-06-14 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >