< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >
 • 1.
  You have reached the maximum attempts for activating your account from your ip address.
 • Dosiahli ste maximálny počet pokusov pre aktivovanie Vášho účtu z Vašej IP adresy.

  Translated byquickparser on 2010-06-16 (Report this user)

 • 2.
  Website
 • Web stránka

  Translated byzdposter on 2010-06-04 (Report this user)

 • 3.
  e.g. Gecko / KHTML / AppleWebKit
 • napr. Gecko / KHTML / AppleWebKit
 • 4.
  Will this service remain free of charge?
 • Zostane táto služba stále zadarmo?

  Translated bydrexit on 2010-06-21 (Report this user)

 • 5.
  Screen Width
 • Šířka obrazovky
 • 6.
  Your screenshots are private (only you will see them, or somebody who already knows your URL).
 • Vaše screenshoty sú osobné (budete ich vidieť iba vy, alebo niekto kto vie vašu URL).

  Translated bydrexit on 2010-06-28 (Report this user)

 • 7.
  Receive updates about new features from us.
 • Dostávajte od nás aktualizácie o nových vlastnostiach.

  Translated byzdposter on 2010-06-04 (Report this user)

 • 8.
  You have requested to change the email address of your Browsershots account to %(new_email)s.
 • Požiadali ste o zmenu e-mailovej adresy vášho Browsersjots účtu na %(new_email)s.

  Translated bydrexit on 2010-06-21 (Report this user)

 • 9.
  Delete Account
 • Zmazať účet

  Translated bybabicvm on 2010-06-04 (Report this user)

 • 10.
  Click on the error code for documentation, or the error message to see the screenshot.
 • Kliknite na chybový kód pre dokumentáciu alebo na chybovú správu pre zobrazenie screenshotu.

  Translated bydrexit on 2010-07-04 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >