< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 85 Next >
 • 1.
  Preset %(preset_name)s updated.
 • Predvoľba %(preset_name)s aktualizovaná.

  Translated byquickparser on 2010-06-15 (Report this user)

 • 2.
  The text you entered did not match the text in the image.
 • Vami uvedený text sa nezhodoval s textom na obrázku.

  Translated byquickparser on 2010-06-04 (Report this user)

 • 3.
  All characters are upper-case letters
 • Všetky znaky sú veľké písmená

  Translated bybabicvm on 2010-06-04 (Report this user)

 • 4.
  Name must start with a lowercase letter.
 • Meno musí začínať malým písmenom.
 • 5.
  Add additional links to our inner pages will remove "nofollow" tags of your link in the tag pages of our directory.
 • Pridanie ďalších odkazov na naše vnútorné stránky odstráni "nofollow" značky Vášho odkazu na stránke značiek v našom adresári odkazov.

  Translated byquickparser on 2012-07-15 (Report this user)

 • 6.
  Only my own factories
 • Iba moje vlastné stroje
 • 7.
  Errors per day
 • Chýb za deň
 • 8.
  Website
 • Web stránka

  Translated byzdposter on 2010-06-04 (Report this user)

 • 9.
  Occurred
 • Vyskytlo sa
 • 10.
  Invoice
 • Súpiska

  Translated bydrexit on 2010-06-13 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 85 Next >