< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 85 Next >
 • 1.
  <em>Description</em>: Write a brief introduction for your website here, maximum 300 characters.
 • Popis: Sem napíšte stručný úvod k svojej web stránke, maximum 300 znakov.

  Translated byquickparser on 2011-09-16 (Report this user)

 • 2.
  Locked
 • Zamknuté
 • 3.
  permission denied
 • prístup odmietnutý
 • 4.
  Extend
 • Predĺžiť
 • 5.
  Value %d is too big.
 • Hodnota %d je príliš veľká.
 • 6.
  <em>Email</em>: A valid email address to receive link code. It will also be used for future correspondence regards link changes.
 • Email: Platná emailová adresa pre prijatie kódu odkazu. Bude tiež použitá v budúcej korešpondencii v prípade zmien odkazu.

  Translated byquickparser on 2011-09-16 (Report this user)

 • 7.
  Occurred
 • Vyskytlo sa
 • 8.
  Invalid Request
 • Nesprávna požiadavka

  Translated bydrexit on 2012-08-19 (Report this user)

 • 9.
  Rating
 • Spúšťa sa
 • 10.
  Change Your Password
 • Zmeňte svoje heslo
< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 85 Next >