< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 85 Next >
 • 1.
  Keyword
 • Kľúčové slovo

  Translated byquickparser on 2010-06-07 (Report this user)

 • 2.
  This saves your time to get screenshots and help us pay off some development and hosting cost.
 • Toto šetrí váš čas, ktorý je potrebný na obdržanie screenshotov a nám pomáha zaplatiť náklady spojené s prevádzkovaním služby.

  Translated bydrexit on 2011-09-08 (Report this user)

 • 3.
  My Websites
 • Webové stránky
 • 4.
  There were already %(count)d screenshot requests for %(domain)s today.
 • Dnes už bolo zaslaných %(count)d požiadaviek na screenshoty pre %(domain)s.
 • 5.
  Revenue
 • Odmena

  Translated bydrexit on 2010-06-13 (Report this user)

 • 6.
  Name
 • Názov
 • 7.
  <em>Email</em>: A valid email address to receive link code. It will also be used for future correspondence regards link changes.
 • Email: Platná emailová adresa pre prijatie kódu odkazu. Bude tiež použitá v budúcej korešpondencii v prípade zmien odkazu.

  Translated byquickparser on 2011-09-16 (Report this user)

 • 8.
  In order to complete the link exchange, you are required to place a link to Browsershots homepage on your website using one of the following code.
 • V snahe dokončíť výmenu odkazov pridajte prosím link na Browsershots domovskú stránku na vašu stránku za použitia jedného z nasledujúcich kódov.

  Translated bydrexit on 2012-08-24 (Report this user)

 • 9.
  Help Center
 • Centrum pomoci

  Translated bydrexit on 2012-08-19 (Report this user)

 • 10.
  Add
 • pridať
< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 85 Next >